Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fler apotek i Norge

De norska apoteken blir fler och ökar sin omsättning. I fjol öppnades 20 nya. Nu växer även antalet självständiga apotek och delägda kedjeapotek.

Efter den norska omregleringen av apoteksväsendet 2001, då kedjor tilläts, har antalet apotek i landet ökat markant.

Den 1 januari 2001 fanns 397 apotek, inklusive sjukhusapoteken, i Norge. Tio år senare, den 1 januari i år, var antalet 682. Det framgår av den norska Apotekforeningens nya branschstatistik.

Ökningen har varit ganska konstant de senaste åren med 20-30 nyetableringar/år. I fjol öppnade 20 nya apotek. Hälften av dessa tillhörde den största nationella kedjan, Apotek 1.

Tre kedjor dominerar alltjämt – finsk-tyska Apotek 1 med 236 apotek, tyska Vitusapotek med 172 och brittiska Boots apotek med 146.

Antalet självständiga, apotekarägda apotek störtdök efter avregleringen efter en lång rad försäljningar till kedjorna.

En ny trend nu är dock att antalet självständiga apotek, inklusive delägda kedjeapotek, ökar. Under fjolåret ökade antalet sådana från 91 till 95.

Apotekstätheten varierar. Bland de 15 folkrikaste kommunerna fanns flest apotek per capita i Bodö, Kristiansand, Drammen och Oslo. Där går det omkring 6 000 invånare på ett apotek. Glesast mellan apoteken är det i fylket Hordaland med 9 176 invånare per apotek.

Apotekens totala läkemedelsförsäljning ökade 2010 med 1,2 procent, till 17,8 miljarder norska kronor. Andelen receptläkemedel var, i pengar räknat, 88 procent.

Den totala försäljningsökningen av läkemedel berodde helt på en ökning av försäljningen av receptbelagt med 1,5 procent. Försäljningen av receptfria läkemedel i Norge minskade tvärtom med 1,5 procent i fjol.

Apotekens samlade omsättning ökade med 2,7 procent i fjol, till 23,4 miljarder kronor.

De mest säljande läkemedlen var precis som i Sverige så kallade TNF-medel mot reumatoid artrit.

Mest läst