Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

SBU: Underbehandling vid blödande magsår

Eradikering av Helicobacter med läkemedel kan förebygga återfall hos patienter som haft blödande magsår. En studie inom ramen för en ny SBU-rapport visar att många patienter som borde få behandlingen inte får den.

Studien är registerbaserad, och visar också att en av fyra patienter dör inom ett år efter den akuta blödningen.

En del av dödsfallen skulle sannolikt kunna undvikas om förebyggande behandling – eradikering av Helicobacter Pylori med en protonpumphämmare och två antibiotikum – sattes in oftare, anser SBU. 

Hela sex av tio patienter som haft blödande magsår fick inte kombinationsbehandlingen, enligt registerstudien.

Enligt SBU-rapporten är det vetenskapliga stödet också starkt för endoskopisk behandling vid blödande magsår. Då stillas blödningen med hjälp av olika metoder via ett kikarinstrument.

Rapporten bekräftar också att lågdos-ASA och smärtstillande läkemedel av typen NSAID ökar risken för blödande magsår.

Personer som haft blödande magsår, och trots detta anses behöva fortsätta med lågdos-ASA på grund av hjärt-kärlsjukdom, är en problematisk grupp.

Enligt SBU minskar risken för återfall om dessa patienter först får kombinationsbehandlingen mot Helicobacter, och sedan fortsätter att ta protonpumpshämmare i förebyggande syfte.

Samma sak gäller patienter som anses behöva ta NSAID efter blödande magsår trots den risk som detta innebär.

Mest läst