Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Motstånd mot ny regel om praktik

Enligt ett EU-förslag ska praktiken alltid ligga sist i apotekarutbildningarna. Men motståndet mot förslaget var kompakt vid ett möte på regeringskansliet igår.

EU-kommissionen håller för närvarande på att se över det så kallade yrkeskvalifikationsdirektivet.

Kommissionen överväger att ändra en bestämmelse så att den sex månader långa praktikperioden på apotekarutbildningen måste vara sammanhållen och ligga sist i utbildningen.

Mot denna bakgrund hölls igår ett möte på utbildningsdepartementet dit myndigheter och andra aktörer inom sektorn bjudits in för att ge sin syn på frågan.

Sveriges Farmacevtförbund, Apotekarsocieteten, Sveriges Apoteksförening, de aktuella universiteten, Högskoleverket, Socialstyrelsen med flera deltog.

– Det uppstod en bred konsensus om att det inte är bra att införa en regel som säger att praktiken måste ligga sist i utbildningen. Det blir antagligen också den svenska linjen i frågan, säger Celina Swing, studentombudsman och Sveriges Farmacevtförbunds representant på mötet.

På apotekarprogrammen i Uppsala och Göteborg ligger praktiken sist. Men de planerade utbildningarna i Lund och Umeå har tänkt sig andra upplägg. Umeå vill införa en så kallad 3+2-modell, vilket kräver tidigare praktik.

Ett 3+2-upplägg ger studenter möjlighet att ta ut en receptarieexamen efter tre år, eller att fortsätta två år till och ta apotekarexamen.

Ett krav på att ha praktiken sist skulle alltså försvåra för de planerade apotekarutbildningarna.

– Lund och Umeå skulle behöva tänka om om den här regeln införs. Vi tycker att en större flexibilitet mellan utbildningarna vore önskvärd. Därför var det positivt att det tycks finnas en enighet i frågan i Sverige, säger Celina Swing.

Mest läst