Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ticagrelor kostnadseffektivt trots högt pris

En ny hälsoekonomisk analys visar att Brilique (ticagrelor) är kostnadseffektivt, jämfört med det billigare behandlingsalternativet generiskt klopidogrel, mot akut kranskärlssjukdom.

Analysen är baserad på den så kallade Plato-studien, där 18 000 patienter ingår, och har publicerats i det senaste numret av tidskriften Value in Health. Plato-studien har finansierats av Astra Zeneca.

Kostnadseffektiviteten i undersökningen har mätts med hjälp av den hälsoekonomiska måttenheten QALY, Quality-Adjusted Life Years, som är ett mått på kostnaden för en behandling i relation till ökat välbefinnande och ökad livslängd hos patienten.

Studien visar att patienter med akut kranskärlssjukdom (hjärtinfarkt och instabil angina) som under ett års tid fick ticagrelor och acetylsalicylsyra, jämfört med dem som fick klopidogrel och aceltylsalicylsyra, fick en ökning på 0,13 QALY vid ett pris på 2,25-3,50 respektive 0,17 euro per dag.

Det innebär enligt forskarna bakom studien att ticagrelor är kostnadseffektivt, trots ett betydligt högre pris än klopidogrel.

Brilique är godkänt i Sverige och Astra Zeneca har nu lämnat in en ansökan om pris och subvention för läkemedlet till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket. 

Den förväntade storsäljaren är tidigare godkänd för marknadsföring i 32 länder, dock inte USA.

Mest läst