Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stressigt inför skifte i Halland

Halland svävar i ovisshet om den framtida cytostatikaberedningen i slutenvården, efter ett överklagande från Apoteket Farmaci. I Halland är läget mer stressat än i Västra Götaland – det nya avtalet ska träda i kraft innan årets slut.

Region Halland har samverkat i en upphandling av läkemedelsleveranser och -tillverkning som Västra Götalandsregionen genomfört och som Svensk Farmaci skrivit om tidigare. Apoteket Farmaci tog hem leveranserna, men APL fick läkemedelstillverkningen. Apoteket Farmaci svarade med att överklaga upphandlingen av läkemedelstillverkningen till Kammarrätten.

Svensk Farmaci har tidigare skrivit om den frustration som överklagandet orsakade i Västra Götalandsregionen. Från Region Hallands sida håller man med om det var olägligt.

– Det är klart att det är olyckligt. Cytostatikaberedningen är en oerhört viktig del av den hälso- och sjukvård vi vill bedriva. Våra patienter måste få sin cytostatika, säger Patrik Olsson, verksamhetschef vid Läkemedelsenheten på Hallands sjukhus.

De nya läkemedelsavtalen i region Halland träder i kraft den 1 december så det är relativt ont om tid. I Västra Götaland gäller den 1 mars 2012.

– Vi inväntar besked från förvaltningsrätten. Vi behöver få klart hur tidsramen ser ut i maj annars måste vi fundera över alternativ, som om vi ska förlänga det befintliga avtalet eller hur vi ska göra. Problemet är att vi inte kan gå vidare med något alternativ innan vi får besked från rätten, säger Patrik Olsson.

Eftersom det finns handlingsalternativ är dock, hävdar han, det verkliga problemet ett annat.

– Vår verksamhet är väl styrd och reglerad. Så länge vi kan få tag på farmacevter med beredningskompetens så spelar det inte så stor roll. Det viktiga för oss, oavsett om beredningen sker i egen regi eller hos Apoteket Farmaci eller APL, är att vi har den farmacevtiska kompetensen. Det är det som kan bli flaskhalsen.

Mest läst