Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Smärtstillande läkemedel risk för hjärtpatienter

Redan efter en veckas behandling ökar risken för hjärtinfarkt och död hos patienter som haft hjärtattack och använder NSAID-preparat. Det visar ny forskning.

Den danska studien har utgått från ett nationellt registermaterial med drygt 83 000 danskar som haft hjärtinfarkt. Två tredjedelar av dem var män och medelåldern var 68 år. 42 procent av dem använde olika smärtstillande så kallade NSAID-preparat, varav det vanligaste var ibuprofen.

Studien som genomförts vid Köpenhamns universitet visar att behandling med de smärtstillande läkemedlen ger 45 procents högre risk för ny hjärtinfarkt eller död redan efter en veckas behandling. Vi en behandlingstid på tre månader ökade risken med 55 procent.

– I sin helhet var NSAID-behandling förknippad med en statistiskt signifikant ökad risk, säger Anne-Marie Schjerning Olsen, huvudforskare bakom studien, i ett pressuttalande.

– Det behövs en väldigt försiktig inställning till att använda NSAID-läkemedel för patienter som haft en hjärtinfarkt, säger hon.

Ibuprofen, som säljs i begränsade förpackningsstorlekar i Danmark, var det enda receptfria smärtstillande läkemedlet som ingick i studien. Forskarna  betonar att den aktuella studien är en observationsstudie utan kliniska data.

Mest läst