Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nytt industriavtal på väg

Parterna inom industrisektorn har enats om förslag till ett nytt avtal som ersätter det gamla industriavtalet från 1997. Även Teknikföretagen som hoppade av det gamla avtalet finns med bakom förslaget.

Det nya avtalet ska gälla från och med 1 juli och kommer därmed att råda under avtalsförhandlingarna i höst. Inom Saco är det Sveriges Ingenjörer som är avtalstecknande part. Arbetsgivarna kommer dock att tillämpa det även på medlemmar i Sveriges Farmacevtförbund som arbetar inom industrin, bland annat de som arbetar på AstraZeneca.

Förslaget innebär att parterna, precis som i det förra avtalet, gör upp om löner och anställningsvillkor på förbundsnivå. En nyhet är att de förhandlingarna ska samordnas bättre genom att förbundsavtalen träffas nära varandra i tid. De särskilda medlarna inom industriavtalsområdet – de så kallade opartiska ordförandena – får i uppgift att samordna förhandlingarna.

Enligt förslaget bildas också ett särskilt partsgemensamt utvecklingsråd för industrin. Utvecklingsrådet ska arbeta med frågor som rör forskning, innovation och utbildning.

Läs avtalsförslaget på Teknikföretagens hemsida.

Mest läst