Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Klagar på samarbete med apotek

Undersökningsföretaget Opticom har i samarbete med nyhetsbrevet Pharma Online ställt frågor till läkemedelsindustrin om omregleringen av apoteksmarknaden. Industrifolket anser att tillgängligheten på receptfria läkemedel har blivit bättre, men att lagerhållningen av receptbelagda läkemedel på apoteken brister.

Undersökningsföretaget har fått svar från 27 företrädare för läkemedelsindustrin. Det som svarspersonerna tycker fungerat väl med omregleringen är den ökade tillgängligheten främst för receptfria läkemedel.

Däremot anser man att det varit problem med bland annat lagerhållningen av receptbelagd medicin.

Problemen har också handlat om bristande samarbete och kommunikation, men också att övergången till nya datasystem inte fungerat väl.

Flera av dem som svarat uppger att de blivit förvånade över att samarbetet med vissa apotekskedjor fungerat så pass dåligt. De pekar också på betydande skillnader mellan apotekskedjorna när det gäller kompetens, rutiner och samarbetsvilja.

– Vi har bett dem utvärdera hur samarbetet fungerar och de säger att det fungerat bättre med de mer välkända kedjorna, säger Marijn van der Sluijs, projektledare för undersökningen på Opticom.

Vårdapoteket får högst betyg när det gäller samarbetet, följt av Apoteket AB.

Vad gäller framtiden ansåg två tredjedelar av dem som svarat att det kommer att bli färre och större apotekskedjor tack vare sammanslagningar i framtiden.

Lika många företrädare för industrin tror på en tilltagande nischning, antingen mot detaljhandelsverksamhet eller att apoteket blir en tydligare del av vårdkedjan.

Mest läst