Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Antalet läkemedel ger störst risk

Risken för allvarliga biverkningar och sidoeffekter av läkemedelsbehandling ökar med åldern, enligt en ny amerikansk studie. Men antalet läkemedel man använder har ännu större betydelse.

Forskare vid University of California har gått igenom data från National Center for Health Statistics för åren 2005-2007. Deras rön efter genomsökningen av den nationella hälsostatistiken för negativa läkemedelsaffekter publiceras i tidskriften Health Services Research.

Genomgången visar att cirka 4,5 miljoner amerikaner årligen söker vård på grund av läkemedelsrelaterade besvär som förgiftning och allergiska reaktioner. Närmare 450 000 av dem behöver läggas in på sjukhus för vård.

Läkemedelsrelaterade besvär är enligt studien betydligt vanligare hos dem som är 65 år och äldre men “den mest kritiska faktorn” är antalet läkemedel som en person använder.

Forskarna betonar att det finns ett stort mörkertal utöver de journalförda besvär som syns i statistiken. En äldre kvinna som söker vård för ett armbrott, tar de som exempel i pressmeddelandet, kan behandlas utan att någon noterar att det är en läkemedelsutlöst yrsel som orsakat armbrottet.

Läkemedelsgenomgångarna hos läkarna och på apoteken måste bli bättre, betonar Urmimala Sarkar, ansvarig forskare bakom studien. Hon påpekar också att samkörningar och informationsutbyte mellan elektroniska system som innehåller information om läkemedel måste förbättras.

Mest läst