Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Roligt och hedrande”

Förbättrad läkemedelsanvändning och den framtida kompetensförsörjningen. Det är några frågor som engagerar apotekaren Kristina Niemi, Sveriges Farmacevtförbunds nya förbundsdirektör.

Hon börjar med sin vision av hur förbundet kommer att se ut i framtiden.

– Min förhoppning och övertygelse är att Sveriges Farmacevtförbund blir det självklara förbundet för professionen. Att vi jobbar för hela professionen oavsett var man befinner sig. Inom industrin, inom sjukvårdsfarmacin, på apotek, på laboratorium, som egenföretagare eller inom någon annan verksamhet.

Kristina Niemi betonar att det är viktigt att synliggöra alla förbundsmedlemmar så att de känner att förbundet för deras talan.

– Det är viktigt att finnas med där debatten förs. Till exempel de farmacevter som arbetar inom den forskande, tillverkande eller säljande delen av industrin. Deras arbete är av stor betydelse för utveckling av nya läkemedel och nya behandlingsterapier och Sveriges Farmacevtförbund behöver på ett tydligt sätt vara med och föra deras talan.

Den framtida kompetensförsörjningen är en annan fråga som hon anser är viktig.

– Famacevterna behöver vara med när utbildningarna utformas, så att de blir anpassade till den svenska marknaden. Det gäller också att attrahera unga som gör sina yrkesval att välja det här yrket.

Kristina Niemi hävdar att farmacevterna behöver synas mer i diskussionen kring en förbättrad läkemedelsanvändning.

– Farmacevterna behöver framstå som en enad kår där samhällsdebatten förs, när man talar om äldre och läkemedel, om läkemedelsanvändning, patientsäkerhet och så vidare. Där debatten om läkemedelsanvändningen förs är det ofta läkarna och sjuksköterskorna som hörs. Här måste farmacevterna synas tydligare.

Att den tillverkande läkemedelsindustrin flyttar sin verksamhet utomlands och att det görs allt färre kliniska prövningar i Sverige är också frågor som hon menar att förbundet behöver arbeta mer med. Omregleringen har lett till att det uppstått nya frågor och ett större behov av att vidga perspektiven.

– Innan omregleringen var professionens frågor lika med Apoteket AB:s frågor. Oavsett hos vilken aktör farmacevterna finns idag så måste de farmacevtiska perspektiven på olika frågor hanteras gemensamt.

Kristina Niemi tror att hennes breda erfarenheter från olika slags farmacevtisk verksamhet blir till nytta i arbetet som förbundsdirektör.

– Jag har under hela mitt yrkesverksamma liv aldrig lämnat professionen utan hela tiden arbetat som apotekare i olika sammanhang. Det känns roligt och hedrande att nu få vara med och bära den svenska farmacifanan och bära den högt.

Mest läst