Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Substansregister på väg

Förra året fick Läkemedelsverket i uppdrag av regeringen att utreda ett nationellt register över läkemedelssubstanser. Uppdraget ska redovisas 15 maj och förslagen om hur registret ska se ut är nästan klara.

Bakom utredningen ligger bland annat behovet av substanserna har samma namn när IT-system byggs och samkörs med varandra. För att undvika överkänslighetsreaktioner behöver också substanser i läkemedel identifieras på ett säkert sätt.

Dessutom krävs det ett sådant register om generisk förskrivning – att läkarna skriver substansnamn istället för produktnamn på receptet – införs.

Enligt det förslag som Läkemedelsverket skickat ut på remiss ska det framtida registret var tillgängligt via webben, bland annat via Läkemedelsverkets webbfunktion “sök läkemedelsfakta”, och nedladdningsbart i form av en datafil.

– Enligt förslaget ska registret vara nedladdningsbart för vem helst som önskar göra det, säger Anna Dahlin, projektledare för utredningen på Läkemedelsverket.

Registerinformationen kan användas till exempel när nya IT-system byggs upp. Kopplingen mellan substanser och särskilda läkemedelsprodukter ska ske via det befintliga nationella produktregistret för läkemedel, NPL.

Enligt förslaget ska substansnamnen tas fram genom försvenskning av de engelska substansnamnen i läkemedlens produktsammanfattning, den som kallas SmPC.

Förslaget har gått ut på remiss till den grupp som 2009 utredde frågan om substansregister inom ramen för utredningen om nationellt IT-stöd samt den så kallade Programstyrgruppen för vårdtjänster.

Läkemedelshandlarna och Föreningen för generiska läkemedel har också bjudits in att komma med synpunkter på utredningsförslagen.

– I stort sett har vi fått stöd för våra förslag, säger Anna Dahlin.

Hon betonar dock att de inte analyserat alla remissvar än och att det inte finns ett slutgiltigt förslag om hur registret bör se ut innan det är dags att lämna rapporten till regeringen den 15 maj.

När ett substansregister väl kan finnas på plats är för tidigt att säga. Först måste utredningen mynna ut i ett uppdrag från regeringen om att skapa registret.

Mest läst