Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Rekommendationerna för statiner fortsätter gälla

För- och nackdelar med statinbehandling debatteras flitigt i media. Men inget nytt har tillkommit om statinernas effekt, hävdar Läkemedelsverket.

Debatten inleddes i slutet av april med att några inflytelserika läkare och professorer gick ut på DN Debatt och hävdade att höga kolesterolvärden är ofarligt för kvinnor och i övrigt friska män. Ett stort antal människor behandlas därför i onödan och med risk för betydande biverkningar, menade de.

De pekade på biverkningar i form av muskelproblem, impotens och till och med cancer.

Men rekommendationen att behandla dem som har höga kolesterolvärden i kombination med andra riskfaktorer kvarstår, skriver Läkemedelsverket på sin hemsida och påpekar att det också behövs en individuell bedömning av läkaren.

Slutsatsen att kvinnor inte har nytta av statinbehandling är för långt dragen, hävdar de och pekar på att det varit svårt att visa nyttan av statiner för kvinnor eftersom färre kvinnor ingår i studierna och de inte drabbas lika ofta av hjärt-kärlsjukdom som män.

Dessutom, skriver de, visar behandling av män med höga kolesterolvärden och andra riskfaktorer entydigt goda resultat. De hävdar också att den mest allvarliga biverkningen av statinbehandling är muskelproblem, som i värsta fall kan ge skador på bland annat njurarna.

Mest läst