Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Sämre arbetsmiljö på apoteken

Varannan apoteksanställd uppger att arbetsmiljön försämrats efter omregleringen. Av dem som ger läkemedelsrådgivning hävdar fler än hälften att de inte kan göra ett bra jobb. Farmaciförbundets nya Arbetsmiljöbarometer ger en dyster bild av apotekens arbetsmiljö.

Av dem som expedierar recept hävdar var femte att recepthanteringen inte sköts korrekt.

– Det fanns arbetsmiljöproblem före omregleringen, men det vi ser i vår undersökning är att utvecklingen går åt fel håll och att de brister som framkommer riskerar att drabba konsumenterna, säger Carina Jansson, Farmaciförbundets ordförande, i ett pressuttalande.

Hon hävdar att oron för att inte kunna göra ett bra jobb är ett tecken på att det finns risk för felmedicinering.

– Jag får ibland förfrågningar från medlemmar där arbetsledningen kräver en takt och sätter upp mål som inte är förenliga med det ansvar som följer med legitimationen. De senaste avtalsförhandlingarna resulterade i att vi inrättar en partsgemensam referensgrupp för arbetsmiljö där man kan ta upp sådana frågor, säger Ingela Kankainen, ombudsman med ansvar för arbetsmiljöfrågor på Sveriges Farmacevtförbund.

Farmaciförbundets frågeundersökning har besvarats av drygt 1 000 apoteksanställda. Svarsfrekvensen var dock endast 29 procent, vilket enligt Farmaciförbundet troligen beror på att frågorna skickats ut via e-post. Över hälften av dem som svarat anser att arbetsmiljön försämrats efter avregleringen. Dessutom uppger fyra av fem med hälsobesvär att deras hälsoproblem beror på jobbet.

– Öppettiderna har ökat och vi har en farmacevtbrist. Det gör att arbetsmiljön kan få stryka på foten, säger Ingela Kankainen.

Mest läst