Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Hög tid för en nollvision

Mellan 6 och 16 procent av alla inläggningar på sjukhus beror på felaktig läkemedelsanvändning. Det finns beräkningar som visar att det kostar samhället 10 miljarder årligen. Omkring 3000 patienter avlider varje år beroendepå felaktig läkemedelsanvändning. Det är givetvis inte acceptabelt!

Vi vill därför lyfta frågan om bättre läkemedelsanvändning till en tydlig profilfråga för förbundet och verka för en nollvision för läkemedelsrelaterade problem. Det är en fråga som jag vet att landets alla farmacevter kan ställa upp på. Varje dag verkar apotekare och receptarier, var och en på sin plats, för att läkemedel skall komma till rätt användning.

Det är också en fråga som ligger i linje med samhällsdebatten. Det pågår ett arbete med en nationell läkemedelsstrategi. Nollvision för patientskador diskuteras inom vården. Låt oss ta ett tydligt initiativ för en nollvision vad gäller skador kopplade till felaktig läkemedelsanvändning. Vi diskuterar nu innehållet i en sådan med våra medlemmar. Vi har ringat in ett antal frågor som vi anser vara prioriterade:

1. Ge apoteken betalt för farmacevtiska tjänster som underlättar och uppmuntrar patienten att ta sina läkemedel på rätt sätt. Det ger incitament till apoteken att också utveckla tjänster, inte bara utökat produktutbud.

2. Kontrollera läkemedel som säljs utanför apotek bättre. Tillståndsgivning och kontroll bör ske av Läkemedelsverket. Gör listan kortare.

3. Läkemedelsansvarig skall vara apotekare med erfarenhet. Vi kan inte mena allvar med att sikta på en patientsäkerhet i världsklass och samtidigt ha Europas lägsta krav på kompetensnivå på apotek.

4. Inför laglig rätt till årlig läkemedelsgenomgång för patienter med mer än fem läkemedel.

5. Ge patienten kontroll över sina journaler och information om hans/hennes vård inklusive läkemedel, att dela med t ex de farmacevter, läkare eller sjuksköterskor som han/hon anser bör ha rätt att se dem.

6. Miljöhänsyn måste tas vid bedömning av möjligheten att ingå i förmånssystemet och möjligheten till utbyte. Det är inte hållbart att vi inte väger in miljöpåverkan.

Det är viktigt att vi har läkemedelsanvändaren i fokus när vi diskuterar hur vi kan förbättra patientsäkerheten för att nå en nollvision. Låt oss ta chansen nu att diskutera detta inom förbundet och med alla intressenter!

Thony Björk

Mest läst