Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Har kundservicen blivit bättre på totalen?

Du har säkert tagit ställning till den simpla frågan: Har omregleringen varit bra eller dålig?

De flesta yrkesverksamma, men inte alla, som jag har talat med tycker att det positiva överväger. Nu finns större möjligheter att byta jobb, starta eget, chans till högre lön och bättre villkor, en mer varierad och större arbetsmarknad. Och oavsett vad man tyckte om reformen från början är det kanske lika bra att gilla läget.

Bara en sån sak som att det finns alternativa arbetsgivare. Du måste inte längre dra jämnt med cheferna inom det Enda Företaget.

Apoteket AB var professionellt under de sista monopolåren, men som i alla företag med ensamrätt finns risk för interna kotterier och låg takhöjd. För vissa blev luften lite mer syrerik den 29:e april 2009.

Visst finns en del på minuskontot. Minskat utrymme för fortbildning, längre och obekväm arbetstid, tuffare resultatkrav från kommersiellt funtade företagsledningar. Kanske mer stress.

IT-switchen orsakar just nu stora våndor. Men det bör man inte blanda ihop för mycket med omregleringen – nya IT-system hade behövts även om monopolet fått vara kvar.

För kunderna då? Vinsterna är flera på pappret – fler apotek, större utbud och längre öppettider.

Men har verkligen tillgängligheten till läkemedel blivit bättre? Lagerhållningen är ofta väsentligt sämre än förut, överblicken av alla andras lagersaldo är borta.

Konkurrensen driver nog fram bättre service och kundmottagande. Men uppväger detta att allt fler receptkunder inte kan få sina läkemedel på direkten? Har servicen på totalen blivit bättre?

Och säljtrycket har förstås hårdnat. Är farmacevten som jag som kund möter en expert eller säljare? Kan jag lita på henne eller honom?

Drar man det till sin spets är det i dessa konkreta kundmöten som frågan om omregleringen varit bra eller dålig avgörs.

Säljer vi på kunden något som antagligen inte kommer att hjälpa – eller avstår vi?

Mest läst