Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Strängare regler för växtmedicin

Från och med helgen är det förbjudet att sälja så kallade homeopatiska produkter som inte är registrerade hos Läkemedelsverket. Samtidigt trädde ett EU-direktiv i kraft som innebär hårdare krav på växtbaserade naturläkemedel.

I helgen trädde de nya regler i kraft som innebär att endast homeopatiska läkemedel som registrerats hos Läkemedelsverket får säljas. Regeln har funnits sedan den skrivning av läkemedelslagen som kom 1993, men hittills har övergångsregler tillåtit försäljning av “frilistade” homeopatiska läkemedel där tillverkaren lämnat in ansökan om registrering.

– För konsumenten betyder detta säkrare homeopatiska läkemedel, säger Ubonwan Claeson, enhetschef vid Läkemedelverkets enhet för växtbaserade läkemedel, i ett pressuttalande.

Homeopatiska läkemedel är starkt utspädda, i Sverige minst tiotusen gånger i slutprodukten, vilket innebär att innehållet av det verksamma ämnet är mycket litet. Läkemedlet kan vara baserat på en växt, en djurdel eller en kemikalie.

1 Maj trädde också ett EU-direktiv från 2004 (2004/24/EC) om traditionella växtbaserade läkemedel i kraft. Det blir enbart tillåtet att sälja naturläkemedel som registrerats som läkemedel och visat sig ha effekt i kliniska studier eller växtbaserade läkemedel som använts minst 15 år inom EU.

Kritikerna invänder att det utesluter en mängd traditionella produkter från exempelvis Kina och Indien och att kostnaderna för registrering är så höga att många produkter kommer att försvinna av det skälet. Det är dock betydligt billigare att registrera naturläkemedel än skolmedicinska produkter.

Naturläkemedlen måste också förses med information om eventuella biverkningar och interaktioner. Ginko kan till exempel påverka effekten av det blodförtunnande medlet warfarin och johannesört effekten av p-piller.

Mest läst