Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedelsbok om barn på väg

En svensk bok om läkemedelbehandling av barn, med Fass eller Läkemedelsboken som modell, kan bli verklighet. I maj träffas experter från Läkemedelsverket och barnläkarprofessionen för att diskutera saken.

Kunskapen om hur läkemedel bör användas hos barn är i många fall bristfällig.

För 75 procent av alla godkända läkemedelssubstanser i Sverige saknas dokumentation när det gäller barn, trots att de ofta används av gruppen, enligt en undersökning från Läkemedelverket häromåret.

Nu kan den befintliga informationen vara på väg att sammanställas i en bok med liknande upplägg som den etablerade Läkemedelsboken eller Fass.

Christina Åkerman, Läkemedelverkets generaldirektör, berättade på ett seminarium i Stockholm häromdagen att verket i maj ska anordna ett möte med egna experter och företrädare för barnläkarprofessionen kring att, som hon uttryckte det, ta fram en barnläkemedelsbok.

Projektet berördes även av flera andra talare vid konferensen.

Motsvarigheter finns idag i Storbritannien och USA.

Viveca Odlind, utredare och professor på verket, räknar dock inte med att mötet, som hålls den 9–10 maj, ska leda fram till något färdigt koncept.

– Tanken med mötet är i första hand att tillsammans med professionen skapa en projektlista över behoven på området läkemedelbehandling hos barn.

För Läkemedelsverket finns ett dilemma med ett eventuellt bokprojekt.

– Vi reglerar ju läkemedlens SPC:er , och vi skulle hamna i en konstig sits om vi skulle acceptera indikationer som inte är SPC-grundade. Därför är det svårt för oss att stå bakom en sådan bok. Men det finns säkert ändå sätt för oss att stötta professionen i framtagandet av en bok, säger Viveca Odlind.

Mest läst