Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Så ser nya kollektivavtalet ut

Efter ett antal stötestenar är ett nytt ettårigt avtal klart mellan Sveriges Farmacevtförbund och Almega på apoteksområdet. Det innefattar bland annat en säkring av farmacevternas arbetsuppgifter och ett löneavtal som ger det lokala facket mer inflytande.

Det nya avtalet innehåller skrivningar som ska garantera att farmacevter på apotek arbetar som läkemedelsexperter och rådgivare, så att inte för mycket tid går åt till exempelvis försäljning av handelsvaror. Tidspress och arbetsuppgifter som inte är farmacevtiska kan annars hota det ansvar som följer med legitimationen.

– Vi har lagt byggstenarna för ett professionsavtal, att farmacevter kan arbeta i sin yrkesroll som farmacevter. Det krävs både för patientsäkerheten och för farmacevterna själva. Vi tycker att det är ett bra avtal, säger Martin Lindeblad, förhandlingschef på Sveriges Farmacevtförbund.

Den farmacevt som arbetar för mycket med ovidkommande arbetsuppgifter kan vända sig till en särskild, nystartad, referensgrupp med arbetsmiljöhandläggare där representanter för parterna ingår.

– Vi kommer att följa upp hur ärendena behandlas. Nu uppmärksammar vi problemet och det är bra att alla parter deltar i den här gruppen, säger Martin Lindeblad.

Avtalet ska också underlätta för farmacevterna att kombinera arbets- och privatliv genom att alltför kortsiktiga schemaläggningar inte blir tillåtna. Den enskilda farmacevten ska kunna veta hur hon eller han arbetar rimligt långt i förväg. Korta schemaläggningar ska enbart få förekomma när det finns särskilda skäl och de måste vara över en vecka långa.

Avtalet innehåller också skrivningar om kompetensutveckling. Alla farmacevter ska ha en individuell kompetensutvecklingsplan och den ska innehålla bland annat hur många kompetensutvecklingsdagar per år som man har rätt till. Det särskilda kompetensutvecklingsavtalet kommer för första gången att finnas med i avtalstrycket.

Det nya löneavtalet innebär att fackklubben tillsammans med arbetsgivaren ska göra en lönekartläggning innan de individuella löneförhandlingarna drar igång. Genom den översynen ska löneskillnader bli väl motiverade, men det blir även möjligt att ta upp frågor om exempelvis misstänkta löneskillnader mellan könen där.

Några frågor kvarstår olösta, bland annat praktiklönen för studenterna och vikariers möjlighet att säga upp sina avtal (de skrivs ofta utan uppsägningsmöjlighet). Sveriges Farmacevtförbund räknar med att de frågorna istället kommer att avgöras genom prejudicerande domar i Arbetsdomstolen.

Den 2 maj tecknade Sveriges Farmacevtförbund även ett likalydande avtal med Svensk Handel, inklusive en referensgrupp som farmacevter kan vända sig till om de inte får tid att vara läkemedelsexperter i det vardagliga arbetet.

Mest läst