Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Magnecyl påverkar antidepressiva

Amerikanska forskare har visat att smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel som säljs receptfritt kan minska effekten hos de vanligaste antidepressiva läkemedlen.

Den aktuella studien som utförts vid The Rockefeller University i USA visar att vanliga smärtstillande och antiinflammatoriska läkemedel som innehåller exempelvis ibuprofen och acetylsalicylsyra minskar effekten hos de vanligaste antidepressiva läkemedlen, de så kallade SSRI-preparaten.

Forskarna började med djurstudier som visade att råttornas beteende till följd av behandling med SSRI förändrades när de också fick vanliga läkemedel mot smärta och inflammation.

När de sedan gick vidare till människor upptäckte de att det var mycket vanligare bland dem som använder smärtstillande läkemedel att påstå att SSRI-behandlingen har dålig effekt. 54 procent av patienterna uppgav att de svarade väl på behandlingen mot depression, men endast 40 procent av dem som även använde ibuprofen och liknande substanser.

– Våra resultat visar att man noggrant bör väga för- och nackdelarna med antiinflammatorisk behandling hos patienter som behandlas med antidepressiva läkemedel, säger Paul Greengard, forskare bakom studien, i ett pressuttalande.

Kombinationen antiinflammatoriska och antidepressiva läkemedel är framför allt vanlig hos äldre, noterar de amerikanska forskarna. Studien kommer att publiceras i PNAS, Proceedings of the National Academy of Sciences of The United States of America.

Mest läst