Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny utredning av apotek

Innan sommaren tillsätter regeringen en uppsamlingsutredning på apoteksområdet. Bland annat ska prissättning, dos och 24-timmarsregeln genomlysas enligt statssekreterare Karin Johansson, som nu också konkretiserar delar av läkemedelsstrategin.

Karin Johansson, statssekreterare på socialdepartementet med ansvar för apoteksfrågan, berättade om den kommande utredningen på en konferens i Stockholm idag.

Utredningen får karaktären av uppsamling av vad som inte hanns med vid omregleringen av apoteksmarknaden.

Dosfrågan, 24-timmarsregeln, djurläkemedel och prissättning är områden som ska belysas av den nya utredningen.

Inom några månader ska också den nya läkemedelsstrategin vara på plats. Karin Johansson betonade vid konferensen arbetet med förbättrad läkemedelsanvändning och ökad patientsäkerhet inom ramen för strategin.

Satsningar på förskrivarstöd och de sjukaste äldre lyfte hon fram som allra viktigast.

1,3 miljarder kronor ska avsättas under 2012 för åtgärder för sjuka äldre, enligt Karin Johansson.

Mest läst