Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Rapport från Madrid

Våra styrelseledamöter Pär Tellner och Laila Yakob Massamiri deltog vid EIPG-mötet i Madrid häromveckan.

Läs en kort rapport om vad som står på de europeiska industrifarmacevternas dagordning här nedan.

——–

Vid EIPGs årsmöte i Madrid, 9-10 april 2011 omvaldes Pär Tellner som vice ordförande i European Industrial Pharmacists Group (EIPG). EIPG representerar över 14 000 industrianställda farmacevter i Europa, inklusive industrianställda farmacevter i Sverige eftersom Farmacevtförbundet är medlem. EIPG arbetar framför allt med att påverka de farmacevtiska utbildningarna så att de ska passa behovet inom läkemedelsindustrin bättre, kontinuerlig fortbildning för industrifarmacevter samt framhäva vår kompetens gentemot EU, EMA och andra europeiska institutioner. Det sistnämnda görs bl.a. genom att svara på remisser framför allt inom QA/QC-området.

Många europeiska länder fortsätter att minska priserna för läkemedel via referenspriser, generisk substitution och generella prissänkningar, vilket ytterligare minskar viljan för den globala läkemedelsindustrin att investera i Europa.

Allt fler länder, t ex Frankrike inför nu 2D- eller matrixkodning av förpackningar, för att unikt kunna identifiera varje enskild förpackning och på så vis minska risken för att få in förfalskade läkemedel i den legala distributionskedjan.

EIPG beslöt att införa en mentorsektion för farmacistudenter på organisationens hemsida, www.eipg.eu, där studenter ska kunna ställa frågor och få svar. Vi beslöt också att utöka utgivningen av EIPG:s tidskrift, European Industrial Pharmacy till 4 gånger per år. Den som är intresserad av att bidra med artiklar kan kontakta Pär Tellner.

EIPG:s Code of Practice for Qualified Person kommer att uppdateras. Under året planeras också riktlinjer för kylkedjan, farmakovigilans och datamatrix att utarbetas.

Nästa EIPG-konferens kommer att hållas i Lissabon i april 2012.

Pär Tellner, Laila Yakob Massamiri

Mest läst