Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Fem problem i snitt hos multisjuka äldre

I en ny kartläggning hade 300 multisjuka, hemmaboende äldre i genomsnitt fem läkemedelsrelaterade problem, LRP, per person.

Studien är en del i en stor kartläggning från Sveriges Kommuner och Landsting av kostnaderna för vården av multisjuka äldre, som enligt planerna ska presenteras i en rapport i sommar, skriver Dagens Samhälle.

Läkemedelsstudien inkluderar cirka 300 multisjuka, hemmaboende äldre i 29 kommuner i 12 landsting. De läkemedelsrelaterade problemen identifierades i undersökningen av apotekare.

Studien antyder att det kan finnas regionala skillnader, även om varierande arbetssätt och definitioner gör de regionala resultaten vanskliga att jämföra. I Västmanland hade de undersökta personerna i genomsnitt 1,8 LRP, medan siffran för Västerbotten var alarmerande 7,9.

I studien beräknas kostnaden för vård och omsorg av de 300 multisjuka i undersökningen till 110 miljoner kronor.

Mest läst