Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Receptarieutbildning i Uppsala lockar inte

Trots goda jobbmöjligheter är intresset för farmaciutbildningarna svalt. Receptarieutbildningen är iskall - vid vårterminsintagningen i Uppsala var antalet sökanden färre än utbildningsplatserna, enligt nya siffror.

Idag presenterar Högskoleverket statistik för ansökningar till högskolorna vårterminen 2011.

Intresset för att plugga farmaci är fortsatt svalt – och receptariutbildningen är iskall.

167 personer sökte i första hand till de 105 utbildningsplatserna på apotekarprogrammet vid Uppsala universitet. Det innebär 1,6 sökande per plats.

Omregleringen av apoteksmarknaden tycks hittills inte ha ökat intresset att läsa till apotekare mer än marginellt. Siffran 167 är ungefär på samma nivå som för alla vårintagningar sedan 2008.

För receptarieprogrammet är siffrorna för våren 2011 rekordlåga.

Bara 30 personer har förstahandssökt till de 40 utbildningsplatserna vid den farmacevtiska fakulteten på Uppsala universitet.

De som faktiskt går på programmet med start denna termin, är i själva verket ännu färre efter ett antal avhopp, enligt uppgifter till Svensk Farmaci. 

För varje år sedan 2008 har söktrycket minskat vid receptarieutbildningens vårintagning, men det är nu första gången som universitetet inte fyller studieplatserna med förstahandssökande på vårterminen.

– Det är tråkigt att utbildningsplatserna inte fylls, trots att apoteksmarknaden för receptarier är spännande och framtidsutsikterna är goda. Antalet receptarier i samhället sjunker och vi väntas få en bristsituation framöver. Problemet blir ännu värre när utbildningsplatserna inte kan fyllas, säger Celina Swing, studentombudsman på Sveriges Farmacevtförbund.

Uppsala är det enda lärosäte med farmaciutbildningar som har intagning på våren.

Mest läst