Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Färre än hälften av studieplatserna fyllda

Branschen skriker efter receptarier – men intresset för utbildningen är rekordlågt. Det är en gåta, säger Ronnie Hansson, universitetslektor och utbildningssamordnare i Uppsala. Mindre än hälften av studieplatserna är besatta på den receptariekurs som startade senast.

Intresset för receptarieutbildningen dalar, som Svensk Farmaci skrev tidigare idag, trots att studenterna enligt samstämmiga bedömningar har mycket goda framtidsutsikter.

Den negativa trenden accelererar trots omfattande marknadsföringsinsatser från universitetet och mycket uppmärksamhet för apoteksbranschen.

Ronnie Hansson, tidigare ordförande i Sveriges Farmacevtförbund, är utbildningssamordnare för apotekarutbildningen vid Uppsala universitet. Tidigare hade han samma roll för receptarieutbildningen. Han har ingen förklaring till utvecklingen.

– Vi förstår inte det här. Vi har jobbat hårt för att öka intresset via ambassadörer, mässor och annonsering i bland annat Dagens Nyheter. En delförklaring kan vara att antalet utbildningar blivit fler medan massan av potentiella studenter inte har ökat. Men det borde inte slå så hårt vid vårintaget, eftersom vi är de enda som har intag då.

– En annan delförklaring kan vara den infekterade debatten som förts på främst Dagens Apotek mellan apotekare och receptarier, som inte gynnar någon. Här förmedlas en bild av två yrkesgrupper vars relation inte fungerar.

Antalet studenter i den kull som antogs vårterminen 2011 är nu, efter flera avhopp, under 20 på 40 studieplatser.

– Det är mycket tråkigt, det påverkar atmosfären och dynamiken i gruppen negativt, säger Ronnie Hansson.

Kan ni fortsätta med intagningen på vårterminen om det fortsätter så här?

– Strategin idag är att ha is i magen. Släpper vi det en gång är det svårt att komma tillbaka om behov uppstår. Men det är klart att det inte ser bra ut, fortsätter det så här måste vi i längden ifrågasätta vårintaget, säger Ronnie Hansson.

Mest läst