Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Mörk framtid spås för personaluthyrning

Trots arbetskraftbrist inom flera yrkeskategorier på apoteken undviker kedjorna nästan helt att ta in externt inhyrd personal – och vill inte heller göra det framöver.

De nio största apotekskedjornas personalchefer spår alla ett underskott på receptarier. Det framgår av Sifoundersökningen Apoteksbarometern 2011 som tagits fram på uppdrag av rekryteringsbolaget Pharma Relations.

Fem av nio tror också att det blir brist på apotekare. Endast en av kedjorna förväntar sig att det blir svårt att rekrytera apotekschefer och apotekstekniker.

Företagen löser i första hand vakanserna genom att rekrytera vikarier, eller om möjligt att gå runt på befintlig personal, det vill säga inte ersätta den person som försvunnit. En av kedjorna har en egen pool av fast- och extrapersonal.

Bara en av kedjorna uppger att de hyr in personal, men bara vid längre vakanser.

Samma trend tycks fortsätta framöver.

Inga kedjor anger att de kommer att lösa mer än 25 procent av vakanserna inom det närmaste året med externt inhyrd personal.

De flesta, sex kedjor, anger att bara en försumbar del av vakanserna kommer att täckas av inhyrd personal.

Personalcheferna tror inte att extern inhyrning har någon ljus framtid inom apoteksbranschen. Det beror, enligt cheferna, dels på att företagen kommer att vara restriktiva av kostnadsskäl, dels att möjligheterna är begränsade på grund av att IT-systemen och rutinerna varierar mellan företagen.

Mest läst