Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Grönt för nytt cancermedel

Amerikanska FDA har godkänt vandetanib mot tyroideacancer – det första särläkemedel som Astra Zeneca fått klartecken för i USA.

Vandetanib är en i raden av de kinashämmare som på senare tid utökat behandlingsmöjligheterna på onkologiområdet.

Indikationen lyder behandling av symtomgivande eller progressiv medullär sköldkörtelcancer hos patienter med icke opererbar, lokalt framskriden eller metastaserad sjukdom.

Läkemedlet är det första som Astra Zeneca har utvecklat och fått godkänt som särläkemedel i USA, enligt företaget.

Läkemedlet utvärderas för närvarande också av EU:s regulatoriska myndigheter.

Mest läst