Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Trögt för nytt datorstöd

För två år sedan skulle alla landsting ha infört den gemensamma informationsdatabasen för läkemedel, Sil. Men bara hälften av landstingen använder systemet idag, skriver Dagens Medicin.

Sil är en kvalitetssäkrad databas med läkemedelsinformation avsedd för förskrivare, som utvecklats på initiativ av samtliga landsting. Den baseras bland annat på det nationella produktregistret för läkemedel, NPL.

Tanken är att förskrivare med hjälp av Sil, som är integrerat i eller kopplat till journalsystemen, ska kunna hitta oberoende och kvalitetssäkrad information om läkemedel från underliggande databaser.

Enligt ett nationellt handlingsprogram skulle alla landsting ha infört Sil redan 2009, skriver Dagens Medicin.

Men hittills har bara tio landsting och regioner gjort det fullt ut. Dessa är Jönköping, Blekinge, Kronoberg, Skåne, Sörmland, Värmland, Västerbotten, Västernorrland, Örebro och Östergötland.

– Att alla inte infört Sil ännu är bedrövligt. Det finns förklaringar till att det tar sådan tid, men inget försvar, säger Åke Roshander, chef för Center för e-hälsa i samverkan som koordinerar landstingens utveckling av e-hälsostöd, till Dagens Medicin.

Förklaringarna är enligt Åke Roshander bland annat svårigheter att införliva Sil i journalsystemen och att landstingen prioriterat andra IT-frågor.

Mest läst