Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Krångligt med interaktionskoll

Farmacevtiskt kunnande - och den separata webblösningen Sfinx. Så hanterar personalen på Apotek Hjärtat, Kronans Droghandel och Medstop frågor om interaktioner i nuläget. (UTÖKAD 6 APRIL)

Som Svensk Farmaci berättade i morse saknar de flesta av de nya apotekskedjornas IT-system fortfarande en automatisk funktion som varnar vid olämpliga kombinationer.

– Eftersom någon interaktionskontroll inte erbjöds i den IT-övergånglösningen har våra farmacevter förlitat sig till sitt farmacevtiska kunnande och webblösningen Janusinfo/Sfinx, säger Charlotte af Klercker, presschef på Apotek Hjärtat.

– I samband med den nya versionen av Pharma Suite får våra farmacevter tillgång till interaktionsdelen av EES. Övriga delar av EES implementerar vi löpande under det kommande året.

EES är ett IT-stöd med bland annat interaktionsinformation som Apoteket tagit fram tillsammans med amerikanska Medco, men som sedermera överförts till Apotekens Service AB. Nu har det gjorts tillgängligt för alla aktörer, och minst tre, däribland Apotek Hjärtat, har nappat.

Sedan en månad tillbaka har alla Hjärtats apotek tillgång till internet på samtliga datorer, och kan därmed göra interaktionskollen via Janus/Sfinx på alla datorer.

Men hos apotek på andra kedjor, som fortfarande använder övergångslösningen, kan Sfinx inte nås från de datorteminaler som används i kundmötet. Personalen får då ta sig till en annan terminal för att göra interaktionssökningen.

Kronans Droghandel har inte fattat beslut att införa EES. Företaget rekommenderar i nuläget precis som Apotek Hjärtat sin farmacevtiska personal att använda webbtjänsten Sfinx.

– Vi har velat kunna nå Sfinx från ATS-terminalerna som används i kundmötet, men vi har inte fått tillåtelse till det. Personalen får därför ta sig till en annan dator och göra kollen där, säger Inger Näsman, kvalitetschef på Kronans Droghandel. 

Varför vill ni inte införa EES?

– Vi vill avvakta i nuläget. Vi har fullt upp med skiftet till vårt nya IT-system Pharma Logica. Det är också så att Sfinx, som används av delar av vården, har fördelar jämfört med EES, säger Inger Näsman.

Hur går implementeringen av Pharma Logica?

– I nuläget har vi systemet på ett dussin apotek. Alla nyetableringar får det från starten. I början av september är planen att det ska finnas på alla våra apotek.

Även Medstop-personalen använder Sfinx. 

– Tyvärr medför denna interaktionskontroll lite mer praktiska åtgärder för vår personal, kontrollen är inte inbyggd i vårt expeditionssystem. Målet är givetvis att i framtiden ha ett system för interaktionskontroll integrerat i vårt expeditionsstöd där kontrollen sker automatiskt, säger Leif Nilsson, chefsapotekare på Medstop.

– Vi håller nu på att gå över till Pharma Suite, och i den version som rullas ut den 25 april kommer delar av EES, bland annat interaktionsdelen, att göras tillgängliga för apotekspersonalen.

Medstop har dock inte bestämt om företaget kommer att implementera EES fullt ut.

– Vi kommer att göra det om EES klarar våra kvalitetskrav, till exempel att den amerikanska interaktionsdatabasen uppdateras oftare än idag. Det finns idag dosangivelser i EES som inte stämmer med det som anges i Fass för barn och äldre. Innan vi släpper på EES vill vi ha utrett vad det finns för evidens i underlagen, säger Leif Nilsson.

Mest läst