Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Klartecken för omskriven propphämmare

EMA gav häromdagen grönt ljus till den förväntade storsäljaren apixaban – ett propphämmande läkemedel som kan bli ett alternativ till acetylsalicylsyra.

Apixaban, en av de mer omskrivna läkemedelskandidaterna på hjärt-kärlområdet på senare år, fick häromdagen en positiv bedömning av den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s expertkommitté.

Läkemedlet har tagits fram gemensamt av företagen Pfizer och Bristol Myers Squibb och kommer att marknadsföras i EU med namnet Eliquis.

Den godkända indikationen i nuläget – fler väntas successivt i framtiden – är förebyggande av venösa blodproppar hos vuxna som genomgått höft- eller knäproteskirurgi.

Apixaban är ett peroralt blodförtunnande läkemedel som verkar genom direkt hämning av koagulationsfaktorn Xa.

På hjärtkongressen ESC i höstas presenterades en stor studie av patienter med förmaksflimmer och andra riskfaktorer för stroke, som av olika anledningar inte kunde ta standardläkemedlet warfarin.

De fick då istället antingen acetylsalicylsyra (ASA) eller apixaban. Andelen patienter som drabbades av stroke var 1,6 procent i apixaban-armen, mot 3,7 procent i ASA-gruppen. Inga signifikanta skillnader fanns dock mellan grupperna vad gäller dödlighet.

Slutligt beslut om godkännande fattas inom kort av EU-kommissionen.

Bayers liknande preparat rivaroxaban (Xarelto) blev nyligen den första perorala faktor Xa-hämmaren på marknaden.

Mest läst