Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Socialstyrelsen nöjd efter intervjuer

Socialstyrelsens första apoteksinspektioner, som aviserades i förväg, resulterade inte i några alarmerande anmärkningar.

Socialstyrelsen och Läkemedelsverket delar tillsynsansvaret över apoteken och apotekspersonalen i Sverige.

Mot bakgrund av förändringarna efter omregleringen gjorde Socialstyrelsen i slutet av 2010 inspektioner av 11 öppenvårdsapotek. En inspektion vardera gjordes hos de större kedjorna. Även några mindre aktörer uppsöktes. Inspektionerna aviserades i förväg.

Tillsynen bestod i att frågor ställdes till apotekscheferna och personalen. Dessutom gjordes stickprov för granskning av enskilda dokument.

Alla apoteken hade bra ledningssystem, rutiner för patientinformation och receptexpediering. Funktionerna risk- och händelsanalys samt avvikelsehantering fungerade också bra.

Till bristerna, där Socialstyrelsen kräver en åtgärdsredovisning, hörde frågor som berör det långsiktiga patientsäkerhetsarbetet. Åtta apotek saknade mätbara mål för patientsäkerhetsarbetet och fyra saknade en dokumenterad plan för personalens kompetensutveckling.

Mest läst