Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Problem dryftas på hearing

Intresset är stort inför nästa veckas hearing i riksdagen om apoteksreformen. Socialutskottets ordförande vill belysa receptfritt i butik och 24-timmarsregeln.

På torsdag nästa vecka håller Socialutskottet en offentlig utfrågning om den första tiden efter omregleringen av apoteksmarknaden. En lång rad aktörer och intressenter kommer att delta.

– Min uppfattning är att den komplicerade omregleringen har gått bra i stora drag. Bakgrunden till hearingen är att vi nu, vid sidan av flera myndigheter, vill följa upp och se att vi har hamnat så rätt som möjligt, säger Kenneth Johansson (C), ordförande i Socialutskottet.

Vad vill ni särskilt belysa på hearingen, vilka problem finns?

– När det gäller receptfritt i butik har det gått trögt att få igång kommunernas tillsyn i butikerna. Vi har också fortsatt att få rapporter om att receptfria läkemedel i vissa fall säljs till minderåriga, vilket inte är acceptabelt, säger Kenneth Johansson.

Han vill också belysa apotekens tillhandahållandeskyldighet för alla godkända läkemedel inom 24 timmar. Regeln har visat sig svår att leva upp till och tolkas dessutom på olika sätt av grossister, apoteksaktörer och myndigheter.

– Vi behöver göra en avstämning med aktörerna i den här frågan. En annan viktig fråga gäller information om lagervaror över företagsgränserna, något som inte fungerade så bra inledningsvis. Här har branschen lovat att se till att detta fungerar, och det bör man också fullgöra. 

Han tycker att reformen hittills har gått “förvånansvärt bra”, målen om ökad mångfald och bättre service har infriats.

– Men en annan viktig fråga att följa framöver är utvecklingen i glesbygden. Det ser lovande ut hittills med flera nyetableringar, säger Kenneth Johansson, som själv på senare tid invigt apotek i Insjön och Lima i Dalarna.

Aktörerna som köpt apotekskluster är ålagda att driva alla sina övertagna apotek i tre år räknat från övertagandet. Vad som händer sedan är dock mer oklart.

– Vi släpper inte frågan, vi kommer att säkra utvecklingen i glesbygden, säger Kenneth Johansson.

Mest läst