Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Ny metod att förutsäga biverkningar

Med hjälp av matematiska modeller och avancerad datorteknik hävdar forskare att de med mycket stor träffsäkerhet kan förutsäga biverkningar hos nya läkemedel.

Alla effektiva läkemedel har sidoeffekter, men att förutsäga dem är ofta väldigt svårt. Det skulle vara stora vinster om man kunde göra det tidigt i utvecklingen av ett läkemedel.

Med hjälp av så kallade neurala nätverk – ett datorprogram som försöker efterlikna den mänskliga hjärnan – hoppas forskare vid The University of Dentistry and Medicine i New Jersey kunna förutsäga upp till 99 procent av ett läkemedels biverkningar.

Det neurala nätverk de arbetar med är en matematisk modell i datorn, ett sätt att göra beräkningar, som matas med information om existerande läkemedel och deras biverkningar. Utifrån den informationen lär sig det neurala nätverket att göra bättre och bättre förutsägelser. Preliminära tester har visat att forskarlaget hittills har en träffsäkerhet på 95 procent.

Förutsägelserna skulle både kunna minska oron för biverkningar hos patienter och för läkemedelsindustrin skulle det vara värdefullt att känna till sidoeffekterna på förhand.

Mest läst