Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Generisk substitution orsakar problem

Generisk substitution beskrivs ofta som en formsak. Men hela 40 procent av svenska apotekskunder med erfarenhet av utbytet upplever problem, enligt en ny stor studie.

Sedan 2002 tillämpas generisk substitution, regelmässigt utbyte av förskrivna läkemedel till billigare kopior, på svenska apotek. Reformen har varit kostnadsbesparande och beskrivs ofta som en framgång.

Men utbytet kan vara mer problematiskt än vad som hittills framgått av debatten, enligt en aktuell studie.

I studien deltog 1551 apoteksbesökare över 18 år som fick besvara ett elektroniskt frågeformulär. De hade alla recept på minst ett av 2688 läkemedel som ingår i systemet för generisk substitution.

Av studiedeltagarna angav 40 procent att de upplevde minst en svårighet kopplad till det generiska utbytet. De vanligaste problemen var upplevd bristande effekt, förändrad biverkningsprofil och en allmän svårighet att förstå utbytet.

35 procent beskrev en eller flera positiva upplevelser kopplade till bytet. Oftast handlade dessa om det lägre priset.

26 procent av deltagarna föreslog i enkäten aktivt förändringar av systemet. Förslagen handlade oftast om att systemet bör slopas, eller om ändrade kriterier för utbytet.

Forskarna bakom studien menar att byteskriterierna bör ses över i samband med framtida förändringar av systemet.  

Studien publicerades i marsnumret av Journal of Pharmaceutical Health Services Research, och finansierades av Apoteket AB.

Bakom den står kvartetten Pia Frisk, Apoteket AB, Tony Rydberg, Vårdapoteket, Anders Carlsten, Läkemedelsverket samt Anders Ekedahl vid Linnéuniversitetet i Kalmar.

Mest läst