Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Biotech håller ställningarna

Nedskärningarna på Astra Zeneca och Pfizer kompenseras delvis med att andra företag växer, enligt en ny rapport från Vinnova.

Den svenska Life Science-industrin domineras av Astra Zeneca, som har uppemot var fjärde anställd inom sektorn i landet.

Företaget har, liksom likaledes stora Pfizer, minskat personalstyrkan på senare år.

Men enligt en ny rapport från myndigheten Vinnova har detta till viss del kompenserats av att flera andra stora företag vuxit.

Det gäller till exempel Astra Tech, Recipharm, Quintiles, Gambro och Q-Med.

– Traditionellt så ses ju Sverige som dominerat av några få starka storföretag. Men den verkliga bilden är att vi faktiskt har flera stora och mellanstora företag som går bra och växer, säger Anna Sandström, rapportens författare på Vinnova.

Sektorn har stor betydelse för svensk ekonomi och har idag cirka 32 000 anställda i nära 700 företag.

Bland branschens mindre företag, med upp till 250 anställda, finns stora resultatmässiga skillnader. De mellanstora bolagen har generellt visat goda resultat.

De allra minsta företagen har ökat kraftigt i antal de senaste åren – mellan 1997 och 2009 ökade antalet sådana företag inom life science från 130 till 430. Men de visar generellt sämre resultat än de större.

Som jämförelse studerade Vinnova också utvecklingen i Danmark. Där är antalet anställda inom life science något fler än i Sverige, medan antalet företag är betydligt färre. Nästan 36 400 personer jobbar i 325 life science-företag i Danmark.

Läs rapporten i sin helhet här.

Mest läst