Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Apoteket dementerar planer på samarbete

Nyligen upphörde regeln som hindrar ett samarbete mellan Ica och Apoteket AB. Men den förra monopolisten dementerar alltjämt att man vill återuppliva de gemensamma planerna.

I augusti 2009 presenterade Apoteket AB planerna på ett storskaligt samarbete om apoteksetableringar med dagligvarujätten Ica. Tidpunkten var strax innan omregleringen och många, inte minst presumtiva apoteksaktörer, reagerade negativt.

Följden blev att regeringen via ägardirektiv förbjöd samarbetet. Det medverkade sedan till att Apotekets styrelse avgick.

Förbudet var dock tidsbestämt till den 8 mars i år. I nuläget skulle det alltså i teorin vara möjligt för aktörerna att börja samarbeta. Många har spått en konsolidering av apoteksmarknaden, något som ett Ica-Apoteket-samarbete skulle bidra till.

Men från Apotekets håll dementerar idag Eva Fernvall, varumärkesdirektör, till Svensk Farmaci att det finns några planer på att samarbeta med Ica.

Förutom den så kallade stand still-regel som förbjöd det specifika samarbetet mellan Apoteket AB och Ica, finns direktiv som säger att Apoteket AB inte får etablera fler apotek än vad som krävs för att behålla sin marknadsandel. Denna regel gäller även idag.

I dag har Apotekets marknadsandel sjunkit något från nivån 35 procent som gällde vid omregleringen, något som eventuellt skulle kunna möjliggöra ett samarbete.

Mest läst