Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Frustration efter överklagande i väst

Apoteket Farmaci har överklagat upphandlingen av läkemedelstillverkning i Västra Götaland, som likaledes statliga APL vann. Ärendet ligger nu hos kammarrätten. Irritationen är stor på landstinget.

Sveriges näst största landsting, Västra Götalandsregionen, genomförde nyligen en upphandling av läkemedelsleveranser och tillverkning till slutenvården.

APL vann budstriden om tillverkningen, medan Apoteket Farmaci tog hem läkemedelsleveranserna. Stora delar av läkemedelsförsörjningen ska dock regionen sköta i egen regi.

Apoteket Farmaci har emellertid överklagat beslutet som gäller tillverkningen.

Ärendet ligger nu hos förvaltningsrätten för överprövning. Apoteket Farmacis argumentation går bland annat ut på att APL inte har legal rätt att lämna ut de läkemedel som omfattas av avtalet.

– Det här orsakar viss frustration. Det försenar och försvårar vårt omställningsarbete. Det är svårt att bedöma hur lång tid det tar, men sådana här ärenden kan dra ut på tiden. Det kan handla om 3-4 månader, Karin Lendenius, läkemedelschef i Västra Götalandsregionen.

De nya avtalen träder dock i kraft först den 1 mars.

– Sannolikt äventyras inte patientsäkerheten. Men det är bara allmänt tråkigt.

APL och Apoteket Farmaci var tidigare båda dotterbolag till Apoteket AB. Nu gäller detta bara Apoteket Farmaci – APL är sedan i somras ett eget statligt ägt bolag som sorterar under Socialdepartementet. Men kombattanterna i den här frågan är alltså båda statliga företag.

Mest läst