Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nytt medel för rökavvänjning på väg

Finska forskare utvecklar, enligt ett pressmeddelande från Finlands Akademi, en helt ny typ av läkemedel mot tobaksavvänjning. Medlet minskar rökares abstinens genom att sakta ned nedbrytningen av nikotin.

Nikotin bryts ned i levern av enzymet CYP2AG. Tidigare studier har visat att rökare som får ett läkemedel som blockerar det enzymet röker färre cigaretter. Men de substanser som använts för att blockera enzymet har haft allvarliga biverkningar.

De finska forskarna arbetar med att ta fram en CYP2AG-hämmare som är selektiv och inte stör andra kroppsfunktioner.

– I dagens läge, då det fyraåriga projektet redan avslutats, har vi hittat flera molekyler med en struktur som avviker från de tidigare kända. Under projektets lopp har vi fått en ny kunskap om hur molekylerna binds vid enzymet CYP2AG:s aktiva centrum, säger Hannu Raunio, professor vid Östra Finlands universitet, i ett pressuttalande.

Han betonar dock att det är en lång väg kvar till ett fungerande läkemedel.
De som arbetar med nikotinavvänjning har efterfrågat alternativ till de läkemedel som eftersträvar totalt rökstopp, det vill säga mediciner som kan hjälpa rökare att dra ned på sin cigarettkonsumtion utan abstinens.

Mest läst