Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Industri och akademi samarbetar i stort projekt

Avancerad gen- och datateknik används för att ta fram ny cancerdiagnostik. Ett stort antal forskare ingår i projektet, som drivs av både läkemedelsföretag och universitet.

Läkemedelsindustrin och universitet går samman i ett stort europeiskt forskningsprojekt för att ta fram nya sätt att diagnosticera främst tarmcancer. Totalt 60 forskare från olika europeiska länder ingår i det femåriga samarbetet OncoTrack, som leds av Bayer Healthcare Pharmaceuticals och Max Planck-institutet för molekylärgenetik i Berlin.

Utmaningen som forskarna står inför är att hitta metoder för att diagnosticera såväl typ av tumör som vilket stadium den befinner sig i. Om de lyckas kan läkemedelsbehandlingen anpassas bättre till patienten och behandlingsresultaten förbättras.

– Nyckelfaktorn i detta sammanhang är att få fram tumörspecifika markörer för att förbättra diagnostiken och det är tekniker och datamodeller för att göra just det som ska utvecklas inom projektet, säger professorn i molekylär medicin Ulf Landegren vid Rudbecklaboratoriet, som deltar i projektet.

Forskarna ska använda gensekvenseringsteknik och proteinanalyser som utvecklats i Uppsala.

– Ett sådant här samarbete mellan akademi och industri är avgörande för att ta sig an den komplicerade uppgiften att använda storskalig genanalys som grund för att välja rätt behandling för cancer och även för att utveckla nya läkemedel och behandlingsregimer, säger Mats Nilsson, professor i molekylär diagnostik, som också ingår i den svenska forskningsgruppen

Forskargrupper från Tyskland, Frankrike, England och Österrike deltar också i diagnostikprojektet.

Mest läst