Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Läkemedel mot depression kan förändra hjärnan

Japanska forskare har sett förändringar i hjärnan hos möss som behandlats med SSRI-preparat. Förändringarna skulle kunna förklara vanliga biverkningar hos människor, hävdar de.

Institutionen för farmakologi, Nippon Medical School, har undersökt hur de storsäljande SSRI-läkemedlen påverkar hjärnan hos möss. Studien har publicerats i tidskriften Molecular Brain.

Cellerna i den del av hjärnan som kallas hippocampus, som bland annat styr minnesförmåga och rumsuppfattning, förändras genom livet. Depression och stress påverkar den processen.

De japanska forskarna har i sin studie visat att behandling av möss med fluoxetin (Fontex, Prozac med flera varunamn) minskar förändringsbenägenheten, den så kallade plasticiteten, hos hippocampus. Det ger bland annat upphov till växlingar i beteendet i form av under- och överaktivitet.

– Några av de biverkningar som förknippas med Prozac hos människor, som ångest och växlingar i beteendemönstret, kan bero på alltför stora förändringar av granulacellerna i hippocampus, förklarar Katsuniro Kobayashi, en av forskarna bakom studien, i ett pressuttalande.

Mest läst