Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Stöd för statiner mot cancer

Tidigare forskning har visat att statiner kan motverka prostatacancer. En ny amerikansk studie på över 50 000 män visar att risken för aggressiv prostatacancer minskar betydligt med kolesterolsänkande läkemedel.

Studien, som omfattade drygt 55 000 män, visar att män som medicinerar med statiner löper 30 procents lägre risk att drabbas av prostatacancer och 60 procents lägre risk att få en aggressiv variant av sjukdomen.

Undersökningen presenterades vid en forskningskonferens som hölls 9-12 mars i Orlando, USA, av forskningsfinansiären Prostate Cancer research Programs, PRCP. Studien har utförts av forskare vid Brighham and Women’s hospital, ett universitetssjukhus i Boston med anknytning till Harvard.

– Mer kunskap om förhållandet mellan statiner och prostatacancer kan ge värdefulla insikter i prostatacancerns grundläggande biologi, säger Wildon Farewell, en av forskarna bakom studien, i ett pressuttalande.

– Vi är nu säkra på att det behövs kliniska prövningar av statiner som förebyggande behandling mot prostatacancer.

Flera forskningsstudier har visat att statiner både kan motverka och bromsa prostatacancer. De studierna har dock omfattat betydligt färre personer än den aktuella undersökningen.

En invändning från vissa forskare har varit att det inte är statinerna i sig som har den skyddande effekten. Snarare har de män som tar statiner sämre allmän hälsa och därmed lägre testosteronnivåer, vilket innebär en lägre cancerrisk.

Mest läst