Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Yrkesanknytningen är väldigt påtaglig

Varje skoldag fylls med nya, spännande och lärorika upplevelser. Häromdan videoinspelades vi medan vi utförde en patientkonsultation under kommunikationskursen. Patienten hade ett läkemedelsrelaterat problem och vår uppgift var att ta reda på detta genom att ställa frågor med hänsyn taget till hur vi kommunicerade med patienten och visade empati med patienten. Vi fick därefter göra en självutvärdering samt att vi fick feedback från våra handledare på vad som kunde förbättras.

Det som jag uppskattar med utbildningen här borta är att man får en grundlig individuell feedback-genomgång av professorer, antingen skriftligt eller muntligt. Man får feedback på såväl praktiska moment som skriftliga, vilket gör att man får en bättre uppfattning om vad som behöver förbättras. Hemma tycker jag mest att man får en generell feedback i en grupp på presentationer och andra praktiska moment, vilket gör det svårare för individuella  studenter att utvecklas och förbättras.

Vi fick också utföra en patientkonsultation med en patient som var upprörd eller känslomässig av någon anledning. Vår uppgift var att lugna ner patienten och lösa problemet. Det kunde till exempel vara att patienten vägrade ta ett generika preparat för att hon ville ha en viss märkesprodukt, men att läkaren tydligt hade skrivit ”inget utbyte”. Eller att det skedde ett fel med märkningen på förskrivningsläkemedlet.

Denna erfarenhet var nyttig på det sättet att vi fick försätta oss i en situation som skulle kunna ske senare i arbetslivet. Jag uppskattar att utbildningen är komponerad på ett sådant sätt att man hela tiden försöker kombinera skolmiljön med olika scenarion som kan ske på arbetsplatsen. Yrkesanknytningen är med andra ord väldigt påtaglig.

Mest läst