Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Nu ska utbildningarna granskas

I maj startar Högskoleverkets utvärdering av receptarie- och apotekarutbildningarna.

Framför allt receptarieutbildningarna i Luleå och Karlstad fick kritik i den senaste utvärderingen, som gjordes 2007. Myndighetens bedömning, som grundade sig på uttalanden från en oberoende expertgrupp, var att det saknades tillräcklig forskningsanknytning och lärarkompetens.

Generellt ville Högskoleverket se en starkare inriktning på klinisk farmaci och samhällsfarmaci på farmacevtutbildningarna.

Apotekarutbildningarna klarade sig dock undan kritik med att ha bra forskningsanknytning och nöjda elever.

Nytt för i år är att Högskoleverket inte ska bedöma processen, det vill säga hur utbildningen går till.

– Vi fokuserar enbart på resultat, inte hur man uppnår dem, säger Cecilia Nordqvist på Högskoleverket.

Själva värderingen, det vill säga beslutet om de olika utbildningar uppnår målen eller ej, kommer i mitten av 2012.

Mest läst