Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Utredare vill lagstifta om hjälp till missbrukare

En ny lag som tvingar landstingen att hjälpa läkemedelsmissbrukare och ett nytt nationellt kunskapscenter för läkemedelsberoende kommer troligen att föreslås av den statliga så kallade missbruksutredningen.

Gerhard Larsson utreder på regeringens uppdrag  den svenska missbruksvården och ska presentera sina förslag i april. Redan nu har några av tankegångarna i utredningen läckt ut – bland annat förslaget om en ny lag som ska förmå landstingen att hjälpa dem som blivit beroende av läkemedel.

– Det behövs en kompetensförstärkning, men också en organisation och ett ansvar, säger Gerhard Larsson.

Han vill bland annat att universitet och högskolor ska föra in kunskap om utsättning och avvänjning av beroendeframkallande läkemedel på utbildningarna, men också att det ska finnas en samlad kunskapsresurs inom området.

– Jag funderar på att lägga fram ett förslag om något slags nationellt utvecklingscenter som ska ge stöd till sjukhus och vården i sådana frågor, säger han.

Gerhard Larsson uppskattar att cirka 65 000 svenskar använder beroendeframkallade läkemedel utan att det är medicinskt motiverat. Han hävdar också att Sverige hamnat på efterkälken när det gäller att ta tag i problemet.

– I andra länder har man gett en högre uppmärksamhet åt läkemedelsberoende. Vi ligger efter.

En orsak som han nämner är att vi litar för mycket på att läkarna har kunskap inom området.

– Jag uppfattar att man har en alltför stark förväntan på att läkarna har ett sådant kunnande och förstår problematiken.

En annan är att problemet inte varit lika synligt som andra former av missbruk.

– Den här gruppen är inte så ljudlig. De går inte gärna ut och berättar om sin situation, säger Gerhard Larsson.

I det delbetänkande – ett så kallat kunskapsunderlag – som han presenterade den 31 januari hävdar han att vårdmöjligheterna för dem som är läkemedelsberoende är mycket begränsade i Sverige.

Mest läst