Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Vi behöver bli ett professionsförbund

Den största händelsen på läkemedelsområdet i Sverige nu är utan tvekan omdaningen av apoteksväsendet. Det finns förstås annat stort och viktigt som berör förbundets medlemmar, som utflyttningen av svensk läkemedelsforskning, uppsägningen av praktikavtalet och doktorandernas anställningsvillkor, men omregleringen utgör en omvälvande och relativt snabb förändring av farmaceuternas spelplan.

Förändringen ställer inte bara krav på de nya apoteksaktörerna, utan på alla intressenter på området – inte minst förbundet. Genom de aktiviteter som Sveriges Farmacevtförbund vidtog under förändringsprocessen blev den farmacevtiska professionen mer synlig och det gäller nu att fortsätta på den inslagna vägen. När apoteksmarknaden kommersialiseras är det extra viktigt, för patienternas skull, att farmacevterna blir synliga och lyssnade på.

Jag tror starkt på omdaningen till ett professionsförbund som en av de viktigaste strategiska frågorna. På vägen dit har jag identifierat tre begrepp som viktiga. Det första är samverkan.

En bättre samverkan mellan förskrivare och farmacevter vet vi ger en bättre läkemedelsanvändning med ökad livskvalitet för patienten och lägre kostnader för samhället som följd.

Thony Björk

Ökad samverkan mellan de olika intressenterna på läkemedelsområdet är också viktig, kanske nya allianser eller rentav samgåenden, som kan ge professionen ökade möjligheter att göra sig hörd och att vår kompetens kommer till större nytta.

Kommunikation är också viktigt – den som inte syns och hörs existerar inte. Vi måste ge oss in i alla frågor där läkemedel diskuteras, och här lånar jag gärna från FIP:s vision – var än läkemedel diskuteras skall förbundet finnas vid bordet.

Thony Björk, Förbundsordförande

Mest läst