Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Äventyret har börjat!

Jag anlände till Edmonton, Kanada, onsdagen den 5 januari 2011 med förväntningen att det skulle vara flera minusgrader eftersom jag hade läst tidigare att januari var den kallaste månaden på året, ibland med temperaturer nere vid -40 ⁰C.

Men lyckligtvis var vädret ganska milt med bara några få minusgrader. Jag hade ordnat boende på så kallat ’International house’ innan jag kom hit. Det är beläget på campus och bara några få minuter till Pharmacy/Dentistry building där jag tar mina kurser.

Boendet är ett möblerat rum på cirka 19 kvm med eget badrum och delat kök. Eftersom International house endast är några år gammalt (byggdes år 2004) var det mesta väldigt fräscht. Eftersom jag mestadels kommer att redogöra för mina studier på denna blogg tänkte jag börja berätta lite om dem nu.

I Kanada, eller i hela Nordamerika i stort sett, har man en klinisk inriktning på kurserna. Man läser inte heller en kurs i taget utan fem kurser paralellt varje termin. Alla dessa kurser kompletterar varandra i sitt innehåll, men eftersom terminerna är relativt korta blir det också ett hektiskt schema.

För att komma in på apotekarprogrammet behöver man i de flesta fall ha tagit ut en ’bachelor degree’ i något vetenskapligt ämne eller ha ett väldigt högt betygsnitt (GPA, grade point average på cirka 4.7/5.0). Man läser inte särskilt mycket grundläggande kemi här med undantag från första terminen då man även påbörjar en kurs i kommunikation.

Därefter integrerar man farmakologi och farmakoterapi i alla kurser. Redan andra terminen påbörjar man sk ’Clinical rotations’ då studenterna får börja besöka sjukhus för första gången. Senare under sommaren påbörjar de sin praktik på apotek. Kurserna som jag läser är från första året, men behandlar ämnen som jag ännu inte har fått ta del av i Sverige. Totalt är utbildningen 4 år.
Måndagen den 10 januari hade jag min första föreläsning i en kurs som heter ”Introduction to drug use control process and patient care” (kursnummer 342).

Redan efter första föreläsningen blev jag överväldigad av dess innehåll och jag märkte direkt hur intensiva mina studier skulle komma att bli. Kursen kommer att behandla hur man applicerar kanadensisk lagstiftning när det kommer till förskrivning av läkemedel och läkemedelskonsultation med patienter.

Enbart lagstiftningen är otroligt mycket att läsa och sedan att lära sig om hur man tar hand om förskrivningar blir också något nytt. Som min professor påpekade för mig är Kanada ett lagvänligt land och man tycker om att föra in mycket lagar och regler i många delar av utbildningen.

Jag blev imponerad av labbet som är i form av ett ”låtsasapotek” där man har alla produktförpackningar som finns på ett apotek, inklusive förskrivningsläkemedel, fast utan riktiga läkemedel i. Under laborationerna får vi träna på att ta emot antingen en skriftlig eller muntlig förskrivning och föra in dessa via ett program som heter ”Kroll” och därefter dispensera läkemedlet till patienten. The jurisprudence, lagstifningen, ska vi således applicera när vi gör detta.

Den andra kursen som jag läser heter “Introduction to core skills required of a Health professional – Communications – Part 2” (334) och tar specifikt upp hur man konsulterar en patient som ska hämta upp en förskrivning eller göra en påfyllning av sin förskrivning. Jag har inte haft min praktik i Sverige än, men jag kan ändå tänka mig att patientkonsultationen vid upphämtning av en förskrivning är något mer extensiv i Kanada.

Det är mycket information som ges och hämtas upp vid dessa tillfällen, många frågor som ställs till patienten vad gäller medicinsk historia, varför läkaren skrev ut läkemedlet, monitorering av läkemedelsanvändningen etc. Hur ger man ut informationen? Vi lär oss om att visa empati, visa självförtroende, öppna och slutna frågor. Allt detta tillämpas praktiskt på labb.

En av de största skillnaderna som jag har märkt hittills är att den större delen praktik som eleverna har här. Nästan allt som man lär sig under föreläsningarna får man tillämpa under laborationerna och fungerar som ett provtillfälle till viss del. Det är mycket ovanligt att en sluttenta gör upp 100 % av betyget.

Den tredje kursen som jag läser just nu är ”Introduction to core skills required of a Health Professional – Evidence based medicine” (324) och tillhör ett av mina favoritämnen, evidensbaserad medicin.

I denna kurs studeras forskningslitteratur och utifrån den lär vi oss att forma kliniska frågor. Kursen används även i 342 vid förskrivning då man gör en utvärdering om läkemedlet som har förskrivits av läkaren är säkert. Källor till evidensbaserad medicin finns att tillhandahållas under labbtid.

Den fjärde kursen som jag kommer att börja om två veckor heter ”Dermatology, Eye, Ear, Nose and Throat” (307), den sista kursen innan de kliniska rotationerna.

Studierna här är som sagt mycket intensiva och det är mycket som jag måste börja vänja mig vid, men jag känner också att det här är början på en lärorik och spännande upplevelse.

Mest läst