Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

TLV ser över före­skrifter gällande extem­pore

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) planerar en översyn av föreskrifter gällande extempore.

Beslutet beror på att TLV på senare tid fått signaler om att det sker förskrivning av extempore som inte är medicinskt motiverad. Det skriver myndigheten i ett pressmeddelande.

I översynen planerar TLV därför bland annat att ta fram förslag till ändringar i föreskrifterna som gör det möjligt för TLV att besluta om att undanta vissa extemporeläkemedel från läkemedelssubvention.

Syftet med översynen och eventuella förslag till ändringar av föreskrifterna är att säkerställa ändamålsenlighet av förmånssystemet för läkemedel, uppger myndigheten.

Extempore är läkemedel som tillverkas av ett apotek för en viss patient, visst djur eller viss djurbesättning. Extemporeläkemedel ingår i läkemedelsförmånerna under förutsättning att apoteken beräknar sitt inköpspris i enlighet med föreskrifterna.

Mest läst