Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Små apotek bland de mest lönsamma

Åtta av de tio mest lönsamma apoteksbolagen i landet är små, oberoende och merparten saknar e-handel.
– Att driva apotek har för många blivit som en livsstil, säger Johan Olofsson, ordförande för Sveriges Oberoende Apoteksaktörers Förening (Soaf).

Kvinna sitter framför datorn i ett apotek.

Många av de mindre apoteken går betydligt bättre procentuellt sett, även om det rör sig om avsevärt lägre siffror när det gäller kronor.

Under 2023 omsatte hela apoteksbranschen 78 miljarder kronor, varav 64 miljarder på öppenvårds­marknaden, enligt Sveriges Apoteksförenings bransch­rapport 2024.

Den svenska apoteksmarknaden består av fyra rikstäckande kedjor: Apoteket AB med 391 apotek, Apotek Hjärtat med 390 apotek och Doz Apotek med 71 apotek.

Den fjärde, Kronans Apotek, gick i oktober 2022 ihop med Apoteksgruppen till ett bolag. Kronans Apotek är nu med 504 apotek den största apotekskedjan i Sverige, och av dem är 47 franchisedrivna och entreprenörsägda.

Utöver de fyra kedjorna finns tre aktörer som inte har några fysiska apotek utan arbetar med renodlad e-handel; Apotea, Meds och Apohem.

Men flera apotek är betydligt mindre. Tidningen Market visar att 78 av de 86 apoteksbolagen som var med i deras sammanställning omsätter under 100 miljoner kronor varav 29 redovisar en försäljning på under tio miljoner kronor (netto). I de 86 bolag som tidningen granskade ingår 41 av Kronans 47 franchisedrivna.

Enligt Sveriges Apoteksförenings branschrapport 2024 uppskattas apotekens samlade rörelsemarginal till 1,6 procent för 2023 och rörelsemarginalen har därmed under de senaste åren legat under två procent.

Många av de mindre apoteken går betydligt bättre procentuellt sett, även om det rör sig om avsevärt lägre siffror när det gäller kronor. Tittar vi på de tio bolag som har högst rörelsemarginal 2022 är åtta av dem fristående och har enligt Markets granskning en rörelsemarginal på minst 6,8 procent.

Allra bäst och etta när det gäller procentuell vinst är Fleming Apotek i Rågsved i Stockholm som hade en rörelsemarginal 2022 på 30,3 procent första räkenskapsåret. Bolaget bakom, NN Farmaci AB i Sollentuna, bildades den 13 mars 2022 så siffrorna för 2022 visar endast april till och med december det året. För 2023 är rörelsemarginalen 13,4 procent.

Johan Olofsson, ordförande för Sveriges Oberoende Apoteksaktörers Förening .

Att driva apotek har för många blivit som en livsstil

Johan Olofsson

De enskilt drivna apoteken organiserar sig inom Sveriges oberoende apoteksaktörers förening (SOAF). Föreningen har 47 apotek som medlemmar och generellt sett är det små apotek med två till fem anställda. 

Många av dem som startar egna apotek har tidigare varit anställda av en kedja och sedan tagit steget för att testa sina egna vingar. 

— Vanligt är att den farmaceut som har startat apoteket jobbar där själv, ibland med sin familj. Att driva apotek har för många blivit som en livsstil, säger Johan Olofsson, ordförande för Sveriges Oberoende Apoteks­aktörers Förening (Soaf).

Själv driver han Gröndals Apotek i Stockholm via företaget Din Apotekare Sverige AB. 

— Vi som sitter i styrelsen har egna apotek och sköter styrelsearbetet vid sidan om på den tid som finns kvar. I stort handlar det om att få tillgång till sortiment och i viss utsträckning förhandlade priser och rabatt­avtal, säger Johan Olofsson.

— Det andra benet handlar om att vi gemensamt sett ska utgöra en röst inom branschen men också gentemot omvärlden såsom politiken, myndigheterna och så vidare. Exempelvis via remisser.

De enskilda apoteken har en otrolig förmåga att hitta ställen där de stora kedjorna inte etablerar sig.

Johan Wallér

Soaf är i sin tur medlemmar i Sveriges Apoteksförening.

— De enskilda apoteken, de jobbar stenhårt. De lägger sitt liv på sitt apotek och de tar förmodligen inte ut särskilt höga löner. De har en otrolig förmåga att hitta ställen där de kan etablera apotek där de stora kedjorna inte etablerar sig. Det är ofta bostadsnära områden där det är lite för litet för en stor kedja men de hittar sin nisch. De hittar sin närhet till lokal vård. Det kan vara ett lokalt äldreboende med en vårdcentral där man vet att man får rätt mycket patienter med receptbelagda läkemedel som har nära till ett sådant apotek. De skapar en nära relation med sina kunder, säger Johan Wallér, vd, Sveriges Apoteks­förening och fortsätter.

— Det är inte för inte som Johan Olofssons företag heter Din apotekare. Man skapar en kundrelation som bygger på att det här är ditt apotek. Uppenbarligen kan man få det att gå runt och till och de enskilda apoteken ökar något i antal. Men jag tror att det är tufft och bygger nog mycket på att man själv jobbar mycket på apoteket.

Vad är det för fördel med att vara ett oberoende apotek?

— Den frågan är kopplad till varför man generellt väljer att starta ett eget apotek. Det är i grunden väldigt engagerade farmaceuter som vill göra skillnad och vill vara med och påverka i verksamheten på ett annat sätt än de kanske är vana vid, säger Johan Olofsson och fortsätter.

— De vill få en större helhetsförståelse för hur ett apotek fungerar. Sedan är det ofta stamkundskoncept. Att bli jag och du med sina kunder. Det blir mer personligt och betydelse­fullt att följa sina kunder. Det är en jätteviktig del. 

Vi har helt andra förutsättningar på inköpssidan men ändå behöver vi ha motsvarande butikspriser.

Johan Olofsson

Vad är det för nackdel med att vara ett oberoende apotek?

— Som en liten aktör så måste väldigt få personer kunna väldigt, väldigt mycket. Vi har samma krav på oss som en kedja som har stora avdelningar för olika typer av frågor. Där finns stora utmaningar vilka vi står ödmjuka inför. Det finns inget huvudkontor som servar med det ena och det andra.

— Att få till en ekonomi i en bransch där det finns uppenbara stordriftsfördelar, men där man som ett litet apotek ändå ska kunna konkurrera kommersiellt med en stor apoteksaktör. Trots att merparten saknar e-handel. Vi har helt andra förutsättningar på inköpssidan men ändå behöver vi ha motsvarande butikspriser. 

Hur ser du på ekonomin, nu höjde Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)  handelsmarginalen men räcker det?

— Det är viktigt att reda ut vad som har hänt. För mig har de förstärkt handelsmarginalen utifrån det krisscenario som TLV själva beskrev där alla apoteks rörelsemarginal har rört sig mot nollstrecket över tid och där man såg en risk att tio procent av de fysiska apoteken skulle tvingas att lägga ned. 

— Därför bygger beslutet på att kompensera apoteken via handelsmarginalen för ökade avgifter mot myndigheter exempelvis Läkemedelverket och E-hälsomyndigheten men även för stora kostnads­ökningar i alla led de senaste två åren. 

— Det handlar om att vi över tid har minskade intäkter för exempelvis parallellimporterade läkemedel som TLV har med som en viktig del i sin bedömning. Jag skulle säga att kompensationen har varit nödvändig för att många ska kunna hålla näsan över vattenytan. 

Så kompensationen är välkommen, men inte tillräcklig?

— Den farmaceutiska delen av apoteksverksamheten bär sig inte, den har inte kostnadstäckning. När TLV gör sina bedömningar så förutsätter de i princip att alla apotek ska ha en stor och omfattande e-handel som ska kompensera på sista raden. Som apotekare kan jag tycka att e-handeln idag breddas nästan gränslöst, där många produkter inte känns apoteksnära. Soafs medlemmar har generellt mer traditionella småskaliga stamkundsapotek med mycket recept och sedan har vi större slagsida mot farmaceutisk egenvård i butik med traditionellt apoteksnära produkter.

— Vi drabbas även i större utsträckning för ”uppdragskostnader” än e-handel. Exempelvis kopplat till högre farmaceut­andel av personalen, läkemedelsdestruktion, licenshantering, kylvaror och säkerhetsklassade läkemedel.

Hur ser du på de oberoende apoteksaktörernas framtid långsiktigt?

— Det handlar om vägval för hur man ska bedöma apoteken. Bestämmer man sig för att med alla nya tekniker ska ett apotek bara vara en burkutlämningsstation som i princip inte behöver en farmaceut, eller ska vi redan nu slå fast att apoteken redan i dag är mycket mer än så och har en stor outnyttjad samhällspotential kopplat till läkemedelsexperter?

— Apotekens farmaceuter bör ges större mandat att agera inom vårdkedjan eftersom vi har ett ökande tryck på vården och inte minst primärvården. Befolkningen blir fler, äldre och ordineras fler avancerade läkemedel. Vi bör vända blad inför framtidens utmaningar och öppna upp frågor som begränsad förskrivningsrätt för lämplighetsprövande farmaceuter, exempelvis receptförlängningar, mandat att själva som läkemedelsexperter kunna anpassa recept i linje med förskrivarens ambition vid ordination till exempel vid restsituationer, att införa ett farmaceutiskt sortiment i egenvården som kräver särskild farmaceutisk rådgivning och så vidare.

— Skulle man se över sådana möjligheter till nya uppdrag så borde man applicera handelsmarginalen utifrån att vi tar ett större ansvar och då skulle man kunna ge apoteken ett större ekonomiskt utrymme utan att det skulle bli fördyrande för samhället. Det är vad vi hoppas på. Vi kan dels avlasta sjukvården än mer resurs­mässigt, dels användas bättre för att förebygga läkemedelsrelaterade problem och minska kostnader. Varför ska samhället ha läke­medelsexperter om man inte vågar använda dem?

De tio mest lönsamma apoteken

Belopp i miljoner kronor. Siffror från 2022. 


Apotek och ort

Nettoomsättning

Rörelseresultat

Rörelsemarginal
1. Fleming Apotek, Rågsved, Stockholm5,21,630,3
2. Apotek Ösmo, Nynäshamn8,3
1,416,4
3. Kronans Apotek, Östra station, Stockholm31,73,19,6
4. Sollentuna Apotek Tunbystråket, Sollentuna40,49,1
5. Apoteket Prinsen, Tensta centrum, Stockholm23,22,18,9
6. Apotek Hässelby strand, Stockholm21,21,98,9
7. Klostergården Apotek, Lund5,60,47,9
8. Kronans Apotek, Väster, Eskilstuna16,81,27
9. Apotek Brunnsäng, Södertälje13,40,96,9
10. Fittja Apotek, Botkyrka7,40,56,8
Källa: Bolagsfakta, Market

Hur ska ni klara säkerhets­kraven för inloggning kopplat till Nationella läkemedelslistan?

— Soafs apotek drivs generellt av farmaceuter utan teknisk expertis. Vi bottnar därför inte i de tekniska frågorna själva utan är beroende av stöd och hjälp. Vi har pratat med våra it-leverantörer och framförallt Receptum.

— Därtill har vi pratat med Sveriges apoteksförening, Internetstiftelsen och E-hälso­myndigheten för att förstå hur vi som liten aktör med andra förutsättningar ska klara av kraven. Utifrån den dialogen känner jag mig trygg med att vi framför allt på expeditionsstödsplanet ligger i fas för Nationella läkemedels­listan.

En betydligt större utmaning för medlemmarna i Soaf, och där de känt sig mer oroade, har varit kring säkerhetsinloggningar och Sambi, som är en federativ it-infrastrukturlösning om möjliggör inloggning för användare över organisationsgränser i Sverige. 

— Där ställs kraven på alla aktörer, även om man är liten, och vi själva bottnar inte i kompetensen kring det. Det har funnits väldigt få aktörer att ta hjälp ifrån, så min bild är att det finns en lösning men den kan bli mycket kostsam. Det är svårt att mäkta med det med dagens ekonomi. Vi har det tufft som det är!

Johan Olofsson ser en rad punktinsatser som är lätta att göra, och som skulle kunna göra stor skillnad. 

— Den ena punktinsatsen handlar om returrätter för kylvaror där det redan finns ett skarpt förslag färdigt, och alla är överens, men där införandet ständigt nedprioriteras av politiken. Åtgärden skulle underlätta och sänka riskerna för småföretagare och förbättra för patienten.

— Det andra är att inte strypa möjligheterna för parallell­import. Trots att vi är små så är den otroligt viktig. Där finns en utredning som i värsta fall kan leda fram till att parallellimporten försvinner. Utifrån vad som händer där så måste TLV vara beredd att justera handelsmarginalerna från helt förändrade förutsättningar.

Det är jätteviktigt att det finns en tillsyn och Läkemedelsverket gör ett stort och viktigt jobb med att sortera ut oseriösa aktörer från marknaden.

Johan Olofsson

Under den senaste tioårs­perioden har det varit en svagt lutande ökning på antalet medlemmar i Soaf men under det senaste året har det fallit ifrån två medlemmar: Svea Apotek och Vårdapotek1, båda i Stockholm.

Svea Apotek hade högst nettoomsättning av apoteken 2022, men fick stänga efter flera inspektioner och ägaren Pharmart AB fick sitt apotekstillstånd återkallat i januari 2024.

2021 var Vårdapotek1 i Vendelsö bland de oberoende apotek som gick ekonomiskt bra. Ägaren Vårdfarmaci MD AB fick sitt tillstånd indraget våren 2022.

För att undvika att fler apotekstillstånd återkallas har Soaf vidtagit en rad åtgärder för att stötta medlemmarna och tidigt kunna hjälpa dem. Bland annat har de under våren haft informationsmöte för medlemmarna tillsammans med Läkemedelsverket.

— Det är jätteviktigt att det finns en tillsyn och Läkemedelsverket gör ett stort och viktigt jobb med att sortera ut oseriösa aktörer från marknaden. Det finns idag en samsyn med tillsynsmyndigheten att tidiga inspektioner är ett bra sätt att snabbt upptäcka större brister och missförstånd. Här har Soaf varit drivande. Det är väldigt få som öppnar sitt andra apotek men väldigt många som öppnar sitt första, säger Johan Olofsson.

Även föreningens styrelse har gjorts om för att hjälpa medlemmarna.

— Som ekonomisk förening kan vi inte vara en tillsynsinsats men vi har tillsatt en kvalitets­roll i vår styrelse, Siamak Emam, som ska agera som bollplank för våra medlemmar. Han hjälper också till att flagga ny information, nya regleringar och liknande som han får kännedom om exempelvis via Kvalitetsådet.

— Vi har skapat ett ramavtal med Läkemedelsakademin för att säkerställa möjlig tillgång till uppdaterade utbildningar om egenvård, farmakoterapi och expeditionsförfattningar. Kompetensutveckling är uttalat viktigt.

— Alla medlemmar har förbundit sig till Soafs stadgar som tydligt anger att man ska följa lagar och regler samt agera som goda förebilder i branschen. 

Läs mer >>

”Vi är det bästa apoteket för att vi fokuserar på farmaci”


Mest läst