Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Största ökningen av läkemedels­kostnader på tio år

De senaste tio åren har kostnaden i snitt ökat med fem procent. Under 2023 ökade de med 9 procent – till totalt knappt 39 miljarder kronor. Det visar en ny rapport från TLV.

Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverkets, TLV, rapport till regeringen visar att kostnaderna för förmånsläkemedel och smittskyddsläkemedel har ökat med i snitt fem procent årligen under de senaste tio åren.

Men från 2022 till 2023 ökade läkemedelskostnaderna med 9 procent – till knappt 39 miljarder kronor.

Mest ökade kostnaderna i grupper som innehåller läkemedel mot cystisk fibros, inflammatoriska sjukdomar och cancer. Dessa läkemedelsgrupper stod tillsammans för en kostnadsökning om 1,6 miljarder kronor (exklusive återbäring) under 2023.

Kostnaderna i periodens vara-systemet (för läkemedel med generisk konkurrens) ökade med tolv procent (en miljard kronor) jämfört med året innan. Ökningen beror främst på prisökningar, vilket bland annat beror på att TLV under 2023 höjde takpriset för olika förpackningsstorleksgrupper med syfte att säkra tillgången på läkemedel på längre sikt.

TLV räknar med att kostnadsökningen de kommande åren kommer att bli ännu större, mycket på grund av ett flertal kommande lanseringar av nya läkemedel som riktar sig till – och kommer efterfrågas av – ett stort antal patienter.

Återbäring från sidoöverenskommelser där läkemedelsföretagen betalar tillbaka till regionerna och staten minskade läkemedelskostnaderna med totalt 3,3 miljarder kronor.

TLV skriver i rapporten att arbetet med att utveckla kostnadsdämpande åtgärder för läkemedel är viktigare än någonsin, och föreslår en förlängning av regeringsuppdraget om långsiktigt hållbar finansiering och omprövningar som verktyg för ändamålsenlig kostnadsutveckling.

“Detta är en förutsättning för att vi ska kunna prioritera genomförandet av fler omprövningar, utan att resurserna som avsätts för arbetet konkurrerar med de utredningar som görs vid subventionsansökningar för nya läkemedel”, skriver myndigheten.

Läs mer >> Kostnader för recept­läkemedel ökar mer än väntat

Mest läst