Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

“Groundhog Day verkar ha drabbat Läkemedels­verket”

"Samma förslag till förändrade distanshandelsföreskrifter lämnas om igen, som om inget hade hänt. Låt oss för Sveriges läkemedelsanvändares skull hoppas att tjänstemännen på Läkemedelsverket kan ändra sig och fatta välgrundade beslut" skriver Meds vd Björn Thorngren och farmaceuten Sandra de Roos i ett debattinlägg.

Bill Murray spelade för trettio år sedan karaktären Phil Connors, i komedin Groundhog Day (”Måndag hela veckan”). Den självcentrerade karaktären Phil fastar i en oändlig loop där han måste uppleva måndagen den andra februari om och om igen. Det är först när Phil Connors ändrar sig i grunden och fattar välgrundade beslut som han befrias och kommer vidare med sitt liv.

Ett liknande öde verkar nu ha drabbat några av tjänstemännen på Läkemedelsverket. Samma förslag till förändrade distanshandelsföreskrifter lämnas nämligen om igen, som om inget hade hänt. Det nygamla förslaget är visserligen milt modifierat, men får samma negativa konsekvens för Sveriges läkemedelsanvändare: hemleverans av läkemedel kommer i praktiken förbjudas i stora delar av landet.
Förslaget ska enligt Läkemedelsverkets tjänstemän motverka felaktiga och uteblivna leveranser av läkemedel. Men det var inte, och är fortfarande inte, klarlagt om det faktiskt finns ett signifikant problem att reglera. Det saknas också en analys av hur omfattande de negativa konsekvenserna skulle bli för tillgängligheten av läkemedel. Därmed kan inte remissinstanserna avgöra om det är ett nödvändigt och proportionerligt förbud som föreslås.

Som berörda (utanför verket) minns, slutade förra remissrundan 2023 i svidande kritik från pensionärsorganisationer, apoteksbranschen och andra tunga instanser som Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket (TLV). Samtliga påpekade att förslaget saknade grundläggande delar, som en underbyggd problembeskrivning och konsekvensanalys.

Läkemedelverkets ledning tog till sig av kritiken och drog tillbaka förslaget första gången. Och kallade branschen till ett dialogmöte under våren 2023. I mötet bekräftades att det saknades data som stödde verkets farhågor om riskerna med hemleverans. Det handlade istället om enstaka observationer, hörsägen och farhågor. Samtidigt kunde apoteksbranschen presentera faktiska siffror. Dessa visade att mindre än en tiondels promille, av alla paket med receptbelagda läkemedel, på något vis har en avvikelse i leveransledet. Majoriteten av dessa avvikelser uppstod på transportörernas distributionscentraler och inte hos konsument. Och ingen sådan avvikelse har enligt IVO resulterat i en misstänkt vårdskada. Knappast ett signifikant problem alltså.

Till stor förvåning kom dock Läkemedelsverket tillbaka med ett nytt förslag i slutet av 2023. Förvillande likt det gamla, det saknas fortfarande både problem- och konsekvensbeskrivning!
Det krävs visserligen inte längre ID-kontroll vid överlämning i det nya förslaget. Men den senaste versionen av distanshandelsföreskriften innebär i ett fortsatt krav på personlig överlämning för majoriteten av apotekets paket. Trots att Läkemedelsverket öppnar för att tillåta leverans till en brevlåda, är apotekens paket ofta för stora för att få transporteras till en brevlåda.

Värt att tillägga är att det endast finns en transporttjänst från en transportör (statliga PostNord) som erbjuder leverans till just brevlåda. Övriga hemleveranstjänster saknar möjlighet att avgöra om paketet får plats i en brevlåda eller inte på förhand. De kan därför, enligt Läkemedelsverkets förslag, inte anses vara säkra leveransmetoder. När paket inte längre tillåts att hängas på dörren eller på brevlådan kvarstår alltså den negativa påverkan på tillgängligheten av läkemedel i landet.
Precis som i filmen tror alltså Läkemedelsverkets tjänsteman att övriga samhället inte minns något av det som just hänt. Och likt Phil Connors försöker de med samma lösning om igen och hoppas på ett annat resultat.

I filmen begriper till slut Phil att han måste förändra sig för att komma vidare i livet. Det tog årtionden, enligt vissa beräkningar hela 12 400 måndagar, innan lösningen uppenbarade sig. Phil inser att han måste visa omvärlden respekt, ödmjukhet och sätta andra människor framför sig själv. Först då vaknar han till den 3 februari. Låt oss hoppas att även Läkemedelsverket drar samma slutsats, och helst på kortare tid. För Sveriges läkemedelsanvändares skull.

Björn Thorngren, vd Meds
Sandra de Roos, produktägare RX M
eds

Mest läst