Gå till innehållet
Gå till startsidan

Fack- och professionstidningen från Sveriges Farmaceuter

Robusta system viktiga för apoteks­branschen

Att apoteksmarknaden är välfungerande under normala förhållanden ger förutsättningar för att läkemedelsförsörjningen även fungerar under kriser och ytterst krig. Det slår apoteksbranschen fast i en ny rapport.

Sveriges Apoteksförening har bidragit med apoteksbranschens expertis i en ny rapport från Svensk Näringsliv till regeringen, med rekommendationer hur en tydligare totalförsvarsplanering som involverar näringslivet bör utformas.

Apoteksföreningen har deltagit genom att dela erfarenheter och kunskap om vikten av robusta samhällsviktiga system både till vardag och kris.

— En väl fungerande apoteksmarknad under normala förhållanden ger förutsättningar för att försörjningen även fungerar under kriser och ytterst krig, men apotek är beroende av bland annat lagerhållning av läkemedel, robusta it-system och dataflöden samt transporter, säger Björn Falkenhall, chefsekonom på Sveriges Apoteksförening som deltagit i arbetet med rapporten, i ett pressmeddelande.

I rapporten betonas vikten av att:

• ett konkurrenskraftigt näringsliv ökar Sveriges handlingsutrymme vid kriser och krig
• tydliga förmågemål inom totalförsvaret bidrar till snabbare och effektivare utveckling av totalförsvaret
• företagens ökade ekonomiska risker inom totalförsvaret behöver hanteras
• utveckla samarbeten utifrån både företags och det offentligas förutsättningar
• åtgärder som förtydligar företags planeringsförutsättningar bör prioriteras

— För apoteksbranschen har det varit viktigt att upphandling används och att utveckling av försörjningsberedskapen sker genom upprättande av beredskapsavtal samt att finansieringsprinciper klargörs, säger Björn Falkenhall i pressmeddelandet.

Mest läst